Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze to zbiór norm dotyczących szeroko pojętej działalności gospodarczej. Normy te regulują stosunki gospodarcze między osobami fizycznymi i prawnymi, a także zasady funkcjonowania gospodarki państwa. Ze względu na stosowanie szeregu aktów prawnych będących podstawą dla działań gospodarczych, prawo gospodarcze ma charakter niejednolity.

Swoboda gospodarcza

Podstawowym dokumentem określającym specyfikę działalności gospodarczej jest Konstytucja RP, gdzie zgodnie z art. 20 za nadrzędną zasadę prawa gospodarczego uznano tzw. swobodę gospodarczą. Natomiast zagadnienie działalności gospodarczej zdefiniowano jako działalność zarobkową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, o charakterze wytwórczym, handlowym, usługowym. Za działalność gospodarczą uznano również poszukiwanie i wydobywanie kopalin ze złóż, ale nie zaliczono do niej działalności rolniczej w zakresie wytwórstwa, upraw i hodowli, działalności związanej z ogrodnictwem, leśnictwem, a także agroturystyki.

Z kolei w Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej określone są zasady prawa gospodarczego, czyli wolność wyboru w zakresie formy działalności, wolność w zakresie podejmowania i kończenia działalności, ochrona własności. Ponadto zaznaczono, że organy administracji publicznej podejmujące działania dotyczące działalności mogą działać tylko na podstawie określonych praw i w och granicach.

Dziedziny prawa gospodarczego

Prawo gospodarcze dzieli się na publiczne prawo gospodarcze i prywatne prawo gospodarcze. Publiczne prawo gospodarcze reguluje relacje pomiędzy państwem a przedsiębiorstwami. Ponieważ odnosi się do zakresu kompetencji państwa i prawa ingerującego w gospodarkę, określane jest jako tzw. administracyjne prawo gospodarcze. To właśnie z tą dziedziną prawa gospodarczego związana jest zasada wolności gospodarczej i własności prywatnej. Z kolei prywatne prawo gospodarcze – reguluje relacje między przedsiębiorcami lub przedsiębiorcami a konsumentem, zatem obejmuje swoim zakresem zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, działaniami prawnymi i handlowymi wynikającymi z działalności gospodarczej.

Podmiotem występującym w obrocie gospodarczym jest przedsiębiorca, którym może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna wykonująca określoną działalność gospodarczą http://www.aplikanci.profinfo.pl/publikacje/art17,prawo-handlowe-i-gospodarcze.html

Radca prawny i adwokat – gdzie tkwi różnica?

Następny artykuł »

Wypadek przy pracy i przepisy

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.