Wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Małe i średnie przedsiębiorstwa często zmagają się z brakiem funduszy wystarczających do stworzenia nowego produktu lub usługi, czy też do ulepszenia tych już istniejących. Tym samym małe i średnie przedsiębiorstwa – tzw. MŚP – szukają coraz to nowych rozwiązań, aby zdobyć dodatkowe wsparcie finansowe. Jednym z nich może być z pewnością regionalny program wsparcia MŚP […]

Czytaj >