Specyfika zasilania pomieszczeń medycznych grupy 2

Specyfika zasilania pomieszczeń medycznych grupy 2

Aby zapewnić wysoki stopień bezpieczeństwa pacjentów i personelu w pomieszczeniach medycznych grupy 2, konieczne jest zastosowanie odpowiednich rozwiązań zasilających. Wymaga to instalacji medycznych transformatorów separacyjnych tworzących układ sieci IT razem z urządzeniami kontrolnymi o wysoki stopniu niezawodności.

Czytaj >