Aby zapewnić wysoki stopień bezpieczeństwa pacjentów i personelu w pomieszczeniach medycznych grupy 2, konieczne jest zastosowanie odpowiednich rozwiązań zasilających. Wymaga to instalacji medycznych transformatorów separacyjnych tworzących układ sieci IT razem z urządzeniami kontrolnymi o wysoki stopniu niezawodności.

Układ i moduły sieci IT

Określono, iż w przypadku pomieszczeń medycznych grupy 2, każdy blok funkcjonalny musi być zasilany z osobnego transformatora medycznego 230/230V, o mocy dobranej do odbiorników przyłączonych po stronie wtórnej, przy czym konieczne jest uwzględnienie 20% rezerwy.

W tego rodzaju pomieszczenia, rodzicielnice i obudowy IT muszą być wyposażone w moduł ciągłego monitorowania stanu izolacji sieci prądu, obciążenia oraz temperatury uzwojeń transformatora, 2 napięć wejściowych i 1 wyjściowego z kontrolą stanu SZR. Powinny także posiadać właściwe do tego celu moduły kontrolno-przełączające z odpowiednim osprzętem pomiarowym i sygnalizacyjnym.

Do sterowania układem IT niezbędne są odpowiednie sterownik, o zintegrowanej budowie, wyposażone w takie funkcje jak:

  • sterowanie i kontrola napięć i stanu SZR,
  • kontrola parametrów sieci IT/izolacji IT,
  • kontrola temperatury i obciążenia transformatora,
  • generator sygnałowy do indywidualnej lokalizacji doziemienia.

Dzięki powyższym rozwiązaniom, przekroczenie nastawionych wartości jest natychmiastowo sygnalizowane na module sterownika układu IT.

Profesjonalne obudowy IT są dostępne na stronie http://www.agmar.com/obudowy-it/

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *