Na polskim rynku wydawniczym ukazała się książka autorstwa Przemysława Szuby zatytułowana: Komunikacja kryzysowa. Analiza sektora agencji public relations. Jest ona próbą nakreślenia panoramy polskiego rynku usług public relations realizowanych przez wyspecjalizowane agencje. Książka została wydana w ramach partnerstwa Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka i Wydawnictwa Newsline. Partnerem wydania jest Fundacja State of Poland.

Takiej książki nie było jeszcze na polskim rynku wydawniczym. Bazuje ona na wieloaspektowych badaniach mieszanych, które pozwoliły opracować zbiorczy model działań strategicznych agencji public relations w zakresie zarządzania kryzysowego. Jest to opracowanie, które bardzo głęboko charakteryzuje ten niezbadany dotąd w takim zakresie sektor gospodarki, jakim są agencje public relations. Obszar zainteresowań badawczych autora stanowi zarządzanie kryzysowe, jako istotny fragment oferty usługowej aktualnie działających na rynku firm PR. Badaniami objęte zostały różne grupy docelowe, w tym agencje PR, ich strony internetowe, osoby zajmujące się zawodowo komunikacją społeczną i public relations, a także eksperci w toku badań jakościowych.

Przemysław Szuba, pracuje jako zastępca kierownika Działu Badań i Analiz Strategicznych EXACTO i od kilku lat bada branżę public relations. W tym przypadku bardzo wnikliwie przeanalizował on zakres oferty agencji PR, wydzielił i opisał ich specjalizacje. Dokonał on również przeglądu czynników różnicujących profil tych podmiotów w Polsce, np. oszacował strukturę rynku czy uwzględnił niemierzony dotychczas aspekt przynależności agencji do organizacji branżowych. Dodatkowo zaprojektował on autorskie wskaźniki oraz w czytelny sposób poprowadził pogłębioną analizę statystyczną zgromadzonych w latach 2018-2020 danych. Przedstawione w książce treści można sklasyfikować w obszarze badań nad profesją PR. Czytelnik znajdzie w niej odpowiedzi na szereg pytań dotyczących m.in. aktualnych trendów w kryzysowym public relations, kulisów pracy specjalistów PR w sytuacjach kryzysowych czy patrząc szerzej – doświadczeń zawodowych polskich PR-owców – zauważa Przemysław Szuba.

Takiej książki zdecydowanie brakowało o czym świadczy nie tylko jej zawartość, ale także oceny recenzentów. Jeden z nich, dr hab. Jacek Trębecki, prof. UEP wskazuje w recenzji: Autor w swym opracowaniu ukazuje mechanizm funkcjonowania relacji agencja-klient, w specyficznej sytuacji, jaką jest kryzys komunikacyjny. Wiedza i wyciągnięte na jej podstawie wnioski znajdujące się w ocenianej pracy, uznaję za cenny i unikatowy wkład w poszerzenie aktualnego stanu wiedzy na gruncie nauki. Co jednak równie ważne, mają one walor aplikacyjny. Warto na niego zwrócić uwagę zwłaszcza w kontekście zmieniających się oczekiwań wobec środowisk naukowych.

Całość badań przeprowadzonych przez autora jest próbą spojrzenia holistycznego na zagadnienia związane z komunikacją kryzysową od strony agencji PR. Książka stanowi istotny wkład na rzecz wypełnienia luki badawczej dotyczącej sposobu funkcjonowania agencji public relations ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny PR kryzysowego. Zaprezentowane treści znajdą uznanie w oczach zarówno środowisk naukowych, jak i wśród praktyków, którym bliska jest problematyka zarządzania kryzysowego i budowania relacji z mediami. Na uwagę zasługują liczne odwołania do działających w Polsce organizacji branżowych zrzeszających specjalistów i firmy PR oraz poczyniona na tej podstawie kompilacja danych.

Książka Przemysława Szuby jest wyjątkowa. Opiera się na doskonale przeprowadzonych badaniach i wnikliwej interpretacji treści, ale przede wszystkim dotyka tematów, które wręcz wymagały poszerzenia i oceny. Z pewnością może stanowić inspirację do dalszych prac analitycznych i badań porównawczych – podsumował dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW, promotor rozprawy doktorskiej autora publikacji.

Książka została wydana nakładem Wydawnictwa Newsline oraz Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka. Książka została wydana w ramach projektu „Komunikacja kryzysowa”, której  partnerem jest Fundacja State of Poland. Książka dostępna jest w szeregu polskich bibliotek. Jej części będą dostępne również w wersji on-line.

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *