Regionalny Program Operacyjny Województwa mazowieckiego – działanie 3.3 Innowacje w Sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Rozpoczął się nowy nabór do konkursu w ramach działań 3.3 Innowacje w MŚP. Skierowany jest na wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących małych i średnich przedsiębiorstw. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego są mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Istnieją firmą, których specjalnością jest pomoc w pozyskiwaniu funduszy europejskich. Na ich stronach możesz znaleźć więcej szczegółowych informacji na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, czy też konkretnej oferty działań RPO Mazowiecki 3.3. Innowacje w MŚP.

Termin naboru od 28.11.2016 do 31.01.2017

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego swoją pomoc uzależnia od regionu:

  • ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki radomski i warszawski wschodni

Maksymalne dofinansowanie: mikro i małe 55%, średnie 45%

  • warszawski zachodni

Maksymalne dofinansowanie: mikro i małe 40%, średnie 30%

  • miasto stołeczne Warszawa do dnia 31.12.2017

Maksymalne dofinansowanie: mikro i małe 35%, średnie 25%

  • miasto stołeczne Warszawa od dnia 01.01.2018

Maksymalne dofinansowanie: mikro i małe 30%, średnie 20%

Minimalny poziom dofinansowania wynosi 2 000 000,00 PLN, zaś maksymalny 4 000 000,00 PLN.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 13 500 000,00 EUR.

składanie wniosków o dofinansowanie

Składanie wniosku o dofinansowanie

Wiele osób składa źle wypełnione wnioski, skutkiem czego jest brak przyznanego dofinansowania.
Jeśli nie jesteś czegoś pewien pamiętaj, że zawsze można skorzystać z bezpłatnych konsultacji.

Specjalistyczne firmy potrafią, jak nikt inny, skutecznie pozyskiwać dofinansowanie unijne z funduszy europejskich dla firm inwestujących w swój rozwój poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii oraz biznesowych rozwiązań informatycznych.

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *