Funkcje polskiego księgowego

Funkcje polskiego księgowego

Wiele osób zastanawia się istotą zawodu księgowego, czym się zajmuje, jakie wymagania są wobec niego stawiane? Z pozoru każdy człowiek mający konkretniejsze pojęcie o rachunkowości i księgowości mógłby zając się prowadzeniem własnej księgowości firmy.

Jednak wciąż księgowi nie narzekają na brak pracy. Główny księgowy pełni w zasadzie 3 ważne funkcje mianowicie:

  • głównego księgowego
  • głównego ekonomisty
  • kierownika działy finansowego firmy

Do podstawowych zadań głównego księgowego należy prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych, zabezpieczanie dokumentów, ksiąg oraz sprawozdań finansowych, które są istotnie ważne i konieczne w odpowiednim funkcjonowaniu firmy.

Polski księgowy zajmuje się również przeprowadzaniem finansowych analiz, które pomagają w podejmowaniu odpowiednich decyzji.

Jednym z najistotniejszych zadań księgowego jest przeprowadzanie analiz, sprawozdań finansowych i gospodarczych, gdyż jako kierownik działu rachunkowości ma do tego pełne prawo, wręcz jest to od niego wymagane. Oprócz tego księgowy sprawdza rzetelność i legalność wszystkich operacji przeprowadzanych w firmie.

Jednakże zarówno na księgowym jak i na każdym innym pracowniku zajmującym się księgowością wykonanie nieodpowiednio swoich obowiązków lub naruszenie przepisów spoczywa możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności materialnej, karnej bądź gospodarczej oraz odpowiedzialności karno-skarbowej.

Tak więc zawód księgowego jest bardzo istotny, pomocny i konieczny w dzisiejszych czasach, przy tak szybkim rozroście rynku w Polsce.

Oczywiście z usług księgowego mogą korzystać wszystkie osoby fizyczna np. podczas wszelkiego rodzaju rozliczeń między innymi z jego pomocą można ubiegać się o zwrot podatku z UK czy tez innego kraju, w jakim pracowaliście i odliczono nam podatek.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.