Usługi oferowane w ramach outsourcingu księgowości

Zarządzanie firmą wymaga wiedzy z zakresu rożnych dziedzin życia społecznego. Przedsiębiorca musi znać ciągle zmieniające się przepisy prawa, zajmować się rozliczeniami pieniężnymi oraz zapewnić właściwy poziom obsługi klienta. W obliczu kryzysu gospodarczego firmy szukają oszczędności oraz sposobu na usprawnienie zarządzenia swoimi finansami. Dlatego w ostatnich latach wzrasta zainteresowanie outsourcingiem, czyli przekazywaniem wykonywania określonych zadań jednostce zewnętrznej.

Szczególnie popularny stał się outsourcing księgowości, który odciąża wewnętrzne wydziały księgowości od prowadzenia spraw rachunkowych. Niezależne biuro rachunkowe bierze na siebie całą odpowiedzialność za zarządzanie finansami firmy, co powala pracownikom skupić się na właściwej działalności firmy. Na firmie outsourcingowej spoczywa bowiem obowiązek nie tylko wdrożenia nowego systemu obsługi finansowo- księgowej, ale także opracowanie całej polityki rachunkowości i optymalnego obiegu dokumentów. Outsourcing usług księgowych obejmuje także pełne prowadzenie ksiąg rachunkowych, a w tym analizę kosztów i przychodów, sporządzenie sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych. W ramach usług znajduje się też sporządzenie rocznych bilansów, biznesplanów, prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów, a także doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finansowych na nowe inwestycje. Zewnętrzne jednostki oferują także outsourcing kadr i płac, przez co przejmują na siebie obowiązki związane z prowadzeniem akt osobowych pracowników,  obliczeniem wynagrodzeń, czy przygotowywaniem comiesięcznych RMUA.

Korzyści wynikające z outsourcingu księgowości są oczywiste. Skoncentrowanie się przez pracowników na właściwej działalności firmy na pewno przyczynia się do podniesienia wydajności pracy, a elektroniczny obieg dokumentów i informacji pozwala na efektywniejsze wykorzystywanie czasu pracy. Polecając prowadzenie spraw rachunkowych innej jednostce nie ma konieczności zakupu nie tylko sprzętu komputerowego, ale przede wszystkim licencji systemu księgowego, co przyczynia się do zaoszczędzenia kosztów. Firma nie ryzykuje też odpowiedzialnością za wadliwe rozliczenia podatkowe, czy niezgodne z prawem księgi rachunkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.