Ewidencje i księgowość w firmie

Ewidencje i księgowość w firmie

Wszystkie operacje gospodarcze podejmowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wymagają ich zaksięgowania. Księga przychodów i rozchodów stanowi podstawę do określania wysokości zobowiązań podatkowych, ale poza tym przedsiębiorcy mogą być zobowiązani do prowadzenia innych ewidencji.

Czytaj >

Sprzedaż środka trwałego a ewidencja bilansowa

Niejeden przedsiębiorca zastanawia się jak przedstawić sprzedaż samochodu, nieruchomości, czy urządzeń technicznych w ewidencji bilansowej. Kwestię tę regulują przepisy ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), jednak i one mogą przysporzyć wielu problemów interpretacyjnych.

Czytaj >
 Funkcje polskiego księgowego

Funkcje polskiego księgowego

Wiele osób zastanawia się istotą zawodu księgowego, czym się zajmuje, jakie wymagania są wobec niego stawiane? Z pozoru każdy człowiek mający konkretniejsze pojęcie o rachunkowości i księgowości mógłby zając się prowadzeniem własnej księgowości firmy.

Czytaj >