Wszystkie operacje gospodarcze podejmowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wymagają ich zaksięgowania. Księga przychodów i rozchodów stanowi podstawę do określania wysokości zobowiązań podatkowych, ale poza tym przedsiębiorcy mogą być zobowiązani do prowadzenia innych ewidencji.

Obowiązek prowadzenia księgi podatkowej dotyczy podmiotów, które rozliczają się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych (liniowo lub według skali), nie dotyczy to zaś podatników rozliczających się w formach zryczałtowanych. Ewidencjonowanie kosztów i dochodów w ramach KPiR wymaga dokładności, terminowości oraz znajomości przepisów z dziedziny finansów, dlatego właściciele dużych firm, w których obroty są znaczne wolą aby jej prowadzeniem zajęło się profesjonalne biuro księgowe. Rzeszów, Warszawa, Kraków, Poznań, ale i mniejsze miasta dysponują ofertami wielu indywidualnych księgowych oraz biur rachunkowych, których działania obejmują prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych oraz deklaracji podatkowych.

W ramach działalności gospodarczej powinno prowadzić się także inne ewidencje dla celów podatkowych, ponieważ zapisywanie zdarzeń gospodarczych w ramach KPiR stanowi uproszczoną formę księgowości. Pomocniczo może być prowadzona ewidencja środków trwałych, która obejmuje składniki majątku trwałego oraz wartości niematerialne i prawne, po drugie ewidencja wyposażenia dotycząca przedmiotów, których wartość przekracza 1500zł, a także ewidencje kupna i sprzedaży wartości dewizowych. Poza tym podstawę do wpisów w księdze przychodów i rozchodów mogą stanowić rozmaite rejestry, jak na przykład rejestr sprzedaży i zakupów VAT.

Obowiązek prowadzenia dodatkowych ewidencji wynika z przepisów prawa, które uzależniają je od przedmiotu i skali działalności gospodarczej.

[Modyfikacja: 20.11.2019]

Musimy pamiętać o tym, że przepisy i ustawy ciągle się zmieniają. W 2019 roku zostały wprowadzone zmiany dotyczące ewidencji kosztów w firmie. Zmienił się np. sposób rozliczania samochodów w firmie. Wśród innych, ważnych dla przedsiębiorców zmian możemy znaleźć sposób rozliczania strat, terminy zgłaszania formy opodatkowania, termin zgłaszania kwartalnego wpłacania zaliczek, a także zgłoszenia prowadzenia ksiąg rachunkowych. Warto więc śledzić te zmiany i całkowicie się do nich dostosować.

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *