Odkrywamy polski regionalizm narodowy

Odkrywamy polski regionalizm narodowy

Pamięć i relacja z przebiegu dziejów w wymiarze lokalno-regionalnym odzwierciedlona w literaturze wygląda zupełnie inaczej niż ma to miejsce w przypadku twórczości piśmienniczej głównego nurtu. Relacje lokalne i regionalne mają swoją indywidualną specyfikę, których celem jest utrwalenie charakteru regionalizmu w wielkiej historii całego kraju.

Czytaj >