Od decyzji administracyjnej zawsze możesz się odwołać!

Od decyzji administracyjnej zawsze możesz się odwołać!

Postępowanie administracyjne towarzyszy nam praktycznie przez większość naszego życia. Dla przykładu, złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego czy paszportu, staranie się o wydanie pozwolenia na rozpoczęcie budowy lub inne tego rodzaju wnioski można bez wątpienia nazwać postępowaniem administracyjnym. Co jednak w sytuacji, gdy decyzja wydana przez organ administracyjny nie jest nam przychylna? Zawsze przysługuje nam […]

Czytaj >