Sprzedaż środka trwałego a ewidencja bilansowa

Niejeden przedsiębiorca zastanawia się jak przedstawić sprzedaż samochodu, nieruchomości, czy urządzeń technicznych w ewidencji bilansowej. Kwestię tę regulują przepisy ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), jednak i one mogą przysporzyć wielu problemów interpretacyjnych.

Czytaj >