Narkotyk w obiektywie – klasyfikacja

Narkotyk w obiektywie – klasyfikacja

Narkotyk to związek oddziałujący na ośrodkowy układ nerwowy. Jego działanie może być psychoaktywne bądź halucynogenne, zmieniać percepcję otaczającej rzeczywistości albo wywoływać halucynacje. Zależnie od wielkości dawki powoduje uspokojenie, euforię, brak poczucia czasu, wyczulenie zmysłów, poczucie jedności ze światem, odurzenie lub sen narkotyczny.

Czytaj >