Dotacje unijne 2020 pochodzą między innymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego celem jest wzmacniane spójności gospodarczej i terytorialnej oraz społecznej w Unii Europejskiej. Fundusz ma na celu także zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju państw członkowskich. Pieniądze na różnego rodzaju dofinansowania pochodzą także z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego głównym celem jest walka z bezrobociem w UE oraz Funduszu Spójności, który finansuje głównie kraje, w których dochód narodowy brutto na jednego mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniej w Unii Europejskiej. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wspiera wzrost gospodarczy terenów wiejskich, a Europejski Fundusz Morski i Rybacki pomaga w restrukturyzacji rybołówstwa państw UE.

Strategia Europa 2020

Wszelkie programy oferujące dofinansowania na rozwój przedsiębiorstw, firm, wsi, miast czy osób bezrobotnych są częścią realizacji strategii Europa 2020, która rozpoczęła się w 2014 roku, a jej koniec przewidziano na rok 2020. W tym czasie największymi beneficjentami funduszy unijnych są przedsiębiorcy oraz samorządy, na których rozwój UE przeznaczyła 20 mld euro. Dzięki realizacji strategii Europa 2020 kraje członkowskie Unii Europejskiej mogły i w dalszym ciągu mogą rozwijać swoją gospodarkę na różnych płaszczyznach. Mnóstwo przedsiębiorstw dostało szansę na rozwój swojej działalności, powstało tysiące nowych miejsc pracy, a firmy miały możliwość rozbudowy oraz wdrożenia innowacyjności, dzięki funduszom unijnym 2020.

Dotacje unijne 2020

Dedykowane programy wsparcia – jakie obszary mogą skorzystać z funduszy europejskich?

Oprócz wyżej wymienionych, Funduszy Europejskich wspierających postęp gospodarczy krajów UE, pojawiło się wiele dodatkowych programów wsparcia, które zakładają dofinansowanie na rozwój określonych obszarów gospodarki i nie tylko. Zaliczamy do nich, takie programy jak program „Łącząc Europę”, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju dróg, linii kolejowych, sieci energetycznych oraz rozwój technologi informacyjno-komunikacyjnych. Znany dobrze program Erasmus+ w dalszym ciągu wspiera młodych ludzi i ich zagraniczne staże, z kolei program Kreatywna Europa przeznacza środki na rozwój kultury, kina, muzyki, telewizji, teatru, czy też innych powiązanych dziedzin, Program unijny Horyzont 2020 skierowany jest w stronę dynamizacji prac badawczych na najwyższym poziomie, a także rozwój innowacyjności przedsiębiorstw. Program COSME został stworzony po to, aby wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa, w dostępie do rynków na terenie UE, a także poza nią. Jak widać, Unia Europejska na różne sposoby wspiera kraje członkowskie i ich mieszkańców, a fundusze unijne umożliwiają ich prężny rozwój i poprawianie jakości życia.

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *