Kontrola nad dobrze prowadzonym sprawozdaniem finansowym jest niezwykle ważna. Może się bowiem okazać, że w raporcie są błędy, z których przedsiębiorca nie zdaje sobie sprawy. Warto wiedzieć, jak wygląda weryfikacja tego typu pomyłek.

Definicja

Audyt to kompleksowa analiza sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa przeprowadzana przez rewidenta. Badanie pozwala zweryfikować, czy raport ten przedstawia rzetelną oraz klarowną sytuację majątkową firmy. Dzięki audytowi finansowemu możliwe jest zaświadczenie, iż sprawozdanie zostało sporządzone zgodne z obowiązującą polityką rachunkowości oraz przepisami prawnymi. Badanie pozwala także określić, czy raport odzwierciedla informacje, służące do oceny sytuacji przedsiębiorstwa. Wyniki analizy mają postać rzetelnej i obiektywnej opinii. Ich uzupełnieniem jest raport rewidenta, potwierdzającego prawo do kontynuowania działalności przez przedsiębiorstwo. Celem audytorów jest sprawdzenie sprawozdań pod kątem ich rzetelności oraz klarowności danych. Dzięki badaniu można ocenić status majątkowy danego przedsiębiorstwa. W ramach audytu oferowana jest również skuteczna pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Jednostki podlegające badaniu

Zlecenie audytu to coraz częstsza praktyka, stosowana przez przedsiębiorstwa z różnorodnych obszarów. Z usługi korzystają firmy prywatne, jak i jednostki o charakterze publicznym. Audyty przeprowadzane są często przez profesjonalistów w firmach outsourcingowych, zajmujących się również doradztwem podatkowym. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, firma nie zostaje pozostawiona sama sobie. Zalecone przez profesjonalistów zmiany poprawiają efektywność przedsiębiorstwa. Formalne wymogi, dotyczące badania sprawozdań finansowych, dotyczą m.in. banków, zakładów ubezpieczeń, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, czy choćby spółek akcyjnych.

 

Regularne badanie sprawozdań, dotyczących sytuacji majątkowej firmy jest niezwykle ważne. Dzięki audytowi można wprowadzić skuteczne działania, co oznacza, że przedsiębiorstwo będzie miało także i czas na uzupełnienie wszelkich braków.

Avatar photo
About Author

Redakcja

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *