Pompy obiegowe

Pompy obiegowe

Pompa jest częścią instalacji grzewczej, w której główną rolę odgrywa kocioł. Przeważająca część dostępnych na rynku kotłów ma konstrukcję pozwalającą na ich pracę w instalacjach ciśnieniowych. Niektóre z nich są standardowo wyposażone w pompy obiegowe.

Czytaj >

Wymiana powietrza

Według zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pomieszczenia pracy muszą spełniać określone wymogi, które dotyczą między innymi zapewnienia każdemu pracownikowi wolnej przestrzeń stanowiska pracy (co najmniej 2 m2 ), dostępu do stanowiska pracy, dostosowanie oświetlenia, ogrzewania oraz odpowiedniej wymiany powietrza.

Czytaj >