Biznes

Zarządca nieruchomości w Warszawie – kto może nim zostać?

Zarządca nieruchomości w Warszawie – kto może nim zostać?

Dzięki zniesieniu wszelkich wymogów posiadania formalnych uprawnień do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomością, przed wieloma osobami otworzyła się furtka do opłacalnego biznesu. Wraz ze wzrostem zainteresowania zwiększyła się też konkurencja, a więc warszawscy zarządcy nieruchomości nie mają lekko. Co wchodzi w zakres ich obowiązków i jak zostać zarządcą nieruchomości?

Czym zajmuje się zarządca nieruchomości?

Zarządca nieruchomości zajmuje się podejmowaniem strategicznych decyzji odnośnie konkretnych obiektów i ich administracją. To właśnie on przeprowadza analizę rynku, decyduje o wysokościach stawek czynszowych, zatwierdza plany marketingowe mające na celu zainteresowanie ofertą potencjalnych najemców czy też głowi się nad jeszcze bardziej ekonomicznym wykorzystaniem danego obiektu. Wszystkie jego działania ukierunkowane są na zwiększenie opłacalności wynajmu i dotyczą finansów. jego zadaniem jest też sporządzanie planów wydatków do akceptacji przez właściciela i ciągłe poszukiwanie sposobów na zwiększenie dochodów.

Zarządca nieruchomości w Warszawie na bieżąco kontroluje stan techniczny budynku. Na jego barkach spoczywa obowiązek dokonywania przeglądu, sprawdzania ich przebiegu, określanie terminów i zasad kontroli, sporządzanie raportów, określanie wydatków potrzebnych na renowacje i naprawy. To on sprawuje pieczę nad nadzorowaniem wpłat czynszowych, zakupem usług związanych z utrzymaniem nieruchomości w nienagannym stanie. Często także reprezentuje właściciela czy wspólnotę mieszkaniową w instytucjach państwowych, zwołuje zebrania mieszkańców i dba o ochronę obiektu.

Zarządca nieruchomości w Warszawie a wymagane kwalifikacje

Chociaż przyszły zarządca nieruchomości w Warszawie nie musi posiadać wyższego wykształcenia ani też licencji zawodowej, to jednak obowiązkowe jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikające z pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W celu zwiększenia swoich szans na otrzymanie pożądanego stanowiska, warto uczestniczyć w szkoleniach. Posiadanie licencji jest dokumentem wzbudzającym w klientach większe zaufanie, co działa na korzyść aplikującego. Wymagane jest posiadanie minimum średniego wykształcenia, odbycie kursu kwalifikacyjnego i zdanie egzaminu oraz zaakceptowanie kodeksu etyki zawodowej danej federacji. Jeśli nie posada się licencji, to umową można podpisać w ramach własnej działalności gospodarczej.

Bardzo ważne jest także posiadanie odpowiednich predyspozycji i właściwego podejścia do wykonywania powierzonych obowiązków. Zarządca nieprzestrzegający zasad musi liczyć się z utratą licencji federacyjnej i brakiem możliwości wykonywania zawodu. Zawód ten może wykonywać osoba odznaczająca się dobrą znajomości przepisów prawa, wysokim poziomem odpowiedzialności, kreatywnością, uczciwością, rzetelnością, gotowością do działania w interesie klienta, dobrą organizacją pracy.

Avatar photo
About Author

Redakcja

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *