Jeśli chodzi o estetyczna stronę prac zaliczeniowych to po prostu taka praca powinna wyglądać ładnie i estetycznie oraz powinna być wygodna do czytania. Nie podlega bowiem wątpliwości, że schludna i estetyczna praca zrobi lepsze wrażenie na promotorze niż np. praca z tłustymi plamami i nieschludna obwolutą. Praca powinna mieć odpowiednią budowę i strukturę, która jest ściśle określona. Koniecznie jest bowiem, aby każda praca zawierała stronę tytułową, spis treści, wstęp, rozdziały i podrozdziały, zakończenie, bibliografie i aneks.

Prace magisterskie bądź licencjackie mają swoją ustaloną konstrukcje której należy się trzymać. Poszczególne elementy budowy pracy muszą zawierać szereg ważnych informacji. Strona tytułowa również musi zawierać poszczególne i ważne informacje. Na takiej stronie muszą znaleźć się następujące informacje: nazwa uczelni, wydział (instytutu lub pracowni), imię, nazwisko (numer albumu), tytuł pracy, pod czyim kierunkiem została napisana praca, miejsce i rok obrony. Po stronie tytułowej znajdować powinien się spis treści, który powinien być napisany w przejrzysty i czytelny oraz zrozumiały sposób, wzbogaci to powiem estetyczna stronę pracy.

Najtrudniejszą, a zarazem najważniejszą częścią pracy jest wstęp i zakończenie. Ważne jest aby wstęp był traktowany przez piszącego jako wizytówka całej pracy. Wstęp powinien zawierać wyjaśnienie odnośnie wyboru danego tematu prac, wyboru techniki badawczej. Należy tez pamiętać aby przedstawić główna tezę oraz jej rozwinięcie. Wstąp powinien również zawierać krótkie wyjaśnienie i przedstawienie poszczególnych działów danej pracy, a także konieczne jest przedstawienie źródła z jakiego korzystano podczas pisania pracy.

Należy pamiętać o dobrym i przemyśleniu rozplanowaniu działów i poddziałów pracy, ponieważ tak naprawdę stanowa one trzon wszystkich prac magisterskich, licencjackich. Minimów ilość rozdziałów to 3, a każdy rozdział przynajmniej 2 poddziały.

Zakończenie powinno być ogólnym podsumowaniem całej treści pracy. Ma stanowić coś w rodzaju zwieńczenie całej pracy. W tym elemencie pracy musimy obrać końcowe stanowisko odnośnie tezy postawionej w danej pracy. Pisanie prac jest bardzo czasochłonne jednak sukcesywne zakończenie pisania pracy i jej obrona wynagrodzi nam ten stracony czas.

Pomoc w pisaniu prac można uzyskać tutaj –

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *