Każde użycie samochodu za zgodą właściciela jest w świetle prawa użyczeniem samochodu. Można w tych okolicznościach zawrzeć umowę, która może mieć formę pisemną, ale też ustną. W teorii użyczenie samochodu może też nastąpić bez umowy, choć jest to kwestia trudna do zdefiniowania i niejasna. Właściwie należałoby powiedzieć, że wyrażenie przez właściciela zgody na użyczenie jest już jakąś formą umowy ustnej.

W jakich okolicznościach przydatna jest umowa pisemna?

Umowa użyczenia samochodu zawarta w formie pisemnej może być konieczna, kiedy właściciel chce nałożyć na osobę pożyczającą jakiegoś rodzaju ograniczenia i chce mieć dowód, że zawarte one zostały w umowie. Na przykład jeżeli osoba, która pożycza samochód uzyskuje zgodę tylko na wyjazd do konkretnego miasta, albo poruszanie się tylko w granicach kraju. Umowa pisemna może być przydatna jeżeli kierowca, który porusza się samochodem, który został mu użyczony złamie przepisy drogowe, albo doprowadzi do wypadku. Wtedy właściciel ma dowód, że to nie on kierował pojazdem w danym czasie.

umowa użyczenia samochodu

Co w przypadku uszkodzenia samochodu, albo kradzieży?

Osoba, której użyczono samochód odpowiada w sytuacji gdy zostanie on skradziony, tylko i wyłącznie jeżeli nie dołoży on odpowiednich i adekwatnych starań, żeby temu zapobiec – na przykład nie zamknie drzwi. Za przypadkowe uszkodzenie samochodu kierowca odpowiada, gdy używa go w sposób niezgodny z umową, albo jego przeznaczeniem. Przyjęło się, że kierowca ponosi koszty użytkowania auta i powinien z własnej kieszeni pokryć koszt drobnych napraw.

Umowa użyczenia samochodu

Umowa użyczenia auta powinna zawierać kilka podstawowych informacji, które dokładnie określają jej przedmiot i warunki.
1. Dane właściciela i osoby, której samochód jest użyczany.
2. Czas, na jaki następuje użyczenie auta – datę rozpoczęcia i zakończenia trwania umowy.
3. Przedmiot umowy – czyli opis auta. W celu zabezpieczenia interesów właściciela może tutaj znaleźć się opis stanu technicznego pojazdu.
4. Warunki i ograniczenia użyczenia samochodu.

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *