Prawo & Polityka

Cyberprzemoc, czyli jakie zagrożenia czyhają w sieci i jak im przeciwdziałać

Cyberprzemoc, czyli jakie zagrożenia czyhają w sieci i jak im przeciwdziałać

Zjawisko cyberprzemocy związane jest z rozwojem nowych technologii, zwłaszcza Internetu. Najczęściej dotyczy ono dzieci i młodzieży, a zatem osób młodych, jednak ofiarą może stać się również osoba dorosła, w szczególności aktywnie korzystająca z sieci. Na czym polega cyberprzemoc i jak sobie z nią radzić zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego?

Przemoc to działanie z wykorzystaniem siły, wymierzone przeciwko osobie słabszej z zamiarem wywierania na nią określonego wpływu. Może przybierać formę fizyczną lub psychiczną, a konsekwencją jest wyrządzona szkoda, traktowana jako naruszenie dóbr osobistych jednostki. Pojęcie przemocy jako czynu niezgodnego z prawem utożsamiano wyłącznie z bezpośrednim kontaktem sprawcy i ofiary. Tymczasem może ona odbywać się również za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu.

Pojęcie cyberprzemocy

Cyberprzemoc to działanie skierowane przeciwko drugiej osobie, a dokonywane za pomocą technologii komunikacyjnych. W dobie Internetu, w sytuacji szybkiego rozwoju właściwych dla tego medium form komunikacji, zjawisko przemocy w sieci nabiera szczególnego znaczenia. Internet daje poczucie anonimowości, za którym idzie przeświadczenie o bezkarności. A to sprzyja negatywnym zachowaniom w sieci.

W rzeczywistości jednak anonimowość w sieci jest iluzoryczna. Każda aktywność pozostawia jakiś ślad, który w przypadku łamania prawa może doprowadzić organy ściągania do sprawcy. Podstawą postępowania w przypadku zaistnienia cyberprzemocy są przepisy Kodeksu karnego i Kodeksu cywilnego.

Przemoc w Internecie

Z cyberprzemocą stykają się zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. W zależności od tego, kto jest ofiarą, może ona przybierać różne formy. Najczęściej przejawia się w nękaniu i zastraszaniu, czasami też sprowadza się do szantażu. Może też polegać na udostępnianiu zdjęć i filmów dyskredytujących ofiarę, udostępnianiu szkodzących jej informacji. Zdarza się również, że sprawca podszywa się pod kogoś, w celu wyrządzenia zamierzonej szkody. Osoby młode zazwyczaj spotykają się z ośmieszaniem i wyzywaniem, które dokonywane jest poprzez udostępnianie kompromitujących materiałów w serwisach społecznościowych.

Przeciwdziałanie przemocy

Ofiara cyberprzemocy zwykle odczuwa narastającą frustrację z powodu zaistniałej sytuacji, z którą nie jest w stanie sobie poradzić. Stopniowo pojawia się u niej poczucie zagrożenia, a każdego dnia towarzyszy jej strach. O ile osoby dorosłe szybciej reagują na niebezpieczną sytuację, dzieci i młodzież rzadko kogokolwiek informują o zdarzeniu, będąc przekonanymi, że szukanie pomocy tylko przysporzy im więcej kłopotów. Tymczasem Kodeks cywilny i inne ustawy wyraźnie nakazują konieczność reagowania. Na podstawie zgromadzonych dowodów, osoba poszkodowana nie tylko może domagać się zaprzestania działań i usunięcia szkód, ale też pieniężnego zadośćuczynienia.

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *