Bezpieczeństwo procesowe koncentruje się na zapobieganiu pożarom, wybuchom i przypadkowym uwolnieniom chemicznym w zakładach chemicznych lub innych obiektach zajmujących się materiałami niebezpiecznymi. Obejmuje to m.in. rafinerie, a także instalacje produkcyjne ropy i gazu, zarówno na lądzie, jak i na morzu.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Dokumentacja techniczna dotycząca bezpieczeństwa procesowego w miejscu pracy obejmuje przede wszystkim zarządzanie bezpieczeństwem osobistym. Dobrze rozwinięte systemy rozwiązują za jej pomocą wszystkie problemy związane z bezpieczeństwem procesów. Narzędzia, techniki i programy wymagane do zarządzania zarówno procesem, jak i bezpieczeństwem pracy mogą czasami być takie same, a w innych przypadkach reprezentować bardzo różne podejścia. LOPA (Layers of Protection Analysis) lub QRA (Quantified Risk Assessment) na przykład koncentrują się na bezpieczeństwie procesowym, podczas gdy PPE (Personal Protective Equipment) jest systemem bardzo indywidualnym, skoncentrowanym wyłącznie na problemie bezpieczeństwa pracy.

weryfikacja dokumentacji technicznej

 Charakterystyka bezpieczeństwa procesów

Bezpieczeństwo procesów odnosi się ogólnie do zapobiegania niezamierzonemu uwalnianiu chemikaliów, energii lub innych potencjalnie niebezpiecznych materiałów (w tym pary) w trakcie procesów chemicznych, które mogą mieć poważny wpływ na zakład i środowisko. Bezpieczeństwo procesu obejmuje na przykład zapobieganie wyciekom, awariom sprzętu, nadmiernemu ciśnieniu i temperaturze, korozji oraz wielu innym podobnym sytuacjom. Programy bezpieczeństwa procesowego koncentrują się na projektowaniu i inżynierii obiektów oraz konserwacji sprzętu, a także skutecznych alarmach, punktach kontrolnych, procedurach czy szkoleniach. Weryfikacja dokumentacji technicznej w tym zakresie obejmuje sprawdzenie szeregu zagadnień technicznych, zarządczych i operacyjnych, a także zbadaniu, czy ich treść przedstawiona została w zorganizowany i czytelny sposób.

Profesjonalna weryfikacja dokumentacji technicznej

Weryfikacja dokumentacji technicznej pod kątem bezpieczeństwa procesowego powinna uwzględniać, czy niepożądana reakcja chemiczna może zajść przy użyciu określonych urządzeń. Można do nich zaliczyć np. różnicowy kalorymetr skaningowy, reaktywne urządzenie przesiewające czy kalorymetr adiabatyczny. Instrumenty te są zwykle używane do badania surowych materiałów, które mają być oczyszczone przez destylację. Wyniki te pozwalają chemikowi zdecydować o limicie maksymalnej temperatury dla procesu, który nie spowoduje termicznego niekontrolowanego wycieku.

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *