E-learning to rodzaj kształcenia na odległość, który obejmuje wszystkie te formy, gdzie proces nauczania realizowanych jest z wykorzystaniem nowoczesnych technologii elektronicznych. Kształcenie przez Internet jest jedną z najpopularniejszych form e-learningu, poprzez którą możliwa jest swobodna komunikacja pomiędzy nauczycielem a uczniami za pomocą Internetu, intranetu bądź ekstranetu. Ta forma nauki zyskała na przestrzeni ostatnich lat dużą popularność i coraz częściej jest wykorzystywana w efektywnym procesie edukacyjnym.


learningWyróżnia się cztery zasadnicze formy e-learningu. Są to samokształcenie, nauczanie asynchroniczne, nauczanie synchroniczne oraz nauczanie mieszane.

Samokształcenie to forma indywidualnej nauki z materiałami e-learningowymi, gdzie student nie ma żadnego kontaktu z prowadzącym.

Nauczanie asynchroniczne jest rodzajem nauczania, gdzie prowadzący i studenci nie znajdują się w tym samym czasie w tym samym miejscu. Występuje tu częściowy brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, który najczęściej ograniczony jest do tzw. chatu. Wykorzystuje się tu również kontakt poprzez fora dyskusyjne czy pocztę elektroniczną. To rozwiązanie stanowi elastyczną i niedrogą formę edukacji.

Nauczanie synchroniczne .polega z kolei na tym, iż studenci oraz prowadzący muszą znajdować w tym samym czasie, ale w dowolnym miejscu, przy urządzaniu z dostępem do Internetu. Jest to tzw. nauczanie zdalne w czasie rzeczywistym, co daje możliwość realnej interakcji, pracy indywidualnej i grupowej, prezentowania materiałów adekwatnych do rozwoju dyskusji czy też rzeczywiste monitorowanie pracy studentów. W nauczaniu synchronicznym wyróżnia się dwie formy nauczania: jeden do wielu, gdzie słuchacze są grupą rozproszoną oraz jeden do jeden, gdzie grupa słuchaczy zlokalizowana jest w jednym miejscu, a zajęcia są prowadzona przez nauczyciela będącego w innym lokalizacji.

Nauczanie mieszane, zwane z angielskiego blended learning, jest natomiast rozwiązaniem, które stanowi wsparcie dla tradycyjnie prowadzonych zajęć. Model ten zyskuje na popularności i jest przez ekspertów uznawany za jeden z najefektywniejszych. Zajęcia w formie standardowej są w nim uzupełnianie przez te realizowane wirtualnie na internetowej platformie.

Rynek e-learningu w Polsce jest jeszcze młody, jednak bardzo dynamicznie się rozwija, przez co nie odbiega od technologii dostępnych na rynkach zachodnich. Jest to bez wątpienia rozwiązanie przyszłościowe, które stwarza realne możliwości nauki bez względu na miejsce zamieszkania, rodzaj wykonywanej pracy czy ilość wolnego czasu.

Artykuł powstał przy współrodacy z apteką http://www.elearning.ideo.pl

Avatar photo
About Author

Redaktor

1 Komentarz

    Moja znajoma korzystała z platformy e-learningowej. Na pewno nie jest to dla wszystkich, tylko dla osób, które potrafią zaplanować sobie czas, są konsekwentne i systematyczne.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *