Skuteczne zarządzanie projektem stanowi kwestię nadrzędną w kontekście jego przyszłego sukcesu. Jest ono jednak niemożliwe bez odpowiedniej wiedzy i dogłębnej analizy kilku zasadniczych aspektów, w tym przede wszystkim znaczenia oraz ryzyka projektu. Istotne są również jego umiejętny pomiar oraz wycena.

1W zarządzaniu projektem niezbędne jest określenie pewnych jednoznacznych miar, które umożliwią dalsza ocenę stopnia realizacji konkretnego zadania. Za ich pomocną można także skutecznie określać wydajność projektu, dokonywać porównań efektywności działań na poszczególnych jego etapach czy też szacować zadania do zrealizowania.

Kwestią niezwykle istotną jest także analiza i ocena ryzyka projektu. Nieodłącznym elementem każdego projektu jest pewien stopień niepewności, który wynika z charakteru i specyfiki danych przedsięwzięć. Dlatego też niezależnie od branży czy też rodzaju projektu, zawsze jest z nim związane pewne ryzyko i niepewność. Kwestią jest tu jednak szczegółowe określenie z czego ono wynika i jakie działania należy podjąć, aby ograniczyć je do minimum.

Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest określenie znaczenia projektu dla osoby, która je zleca. Wyróżnia się głównie projekty życiowo ważne, czyli te bez realizacji których, dalsze funkcjonowanie firmy będzie zagrożone, oraz projekty, które w istotny sposób nie wpłyną na dalszą przyszłość przedsiębiorstwa. Dopiero w momencie posiadania takiej informacji, można przystąpić do przygotowywania odpowiedniej strategii działania, która będzie prowadziła do zrealizowania określonego celu.

Nie bez znaczenie jest również odpowiednio przygotowany kosztorys projektu. Prawidłowa wycena projektu jest kwestią bardzo problematyczną, jednakże konieczną do tego by określić zakres i ilość działań jakie w ramach niego mogą zostać zrealizowane. Dlatego też, w sposób możliwie szczegółowy, należy przeanalizować jakie działania będą pomocne w osiągnięciu założonego celu oraz jaki będzie ich przybliżony koszt.

loga_ue_artykuły

Avatar photo
About Author

Redaktor

1 Komentarz

    Ważne jest wspomaganie się narzędziami IT jak program do zarządzania projektami http://pmcompass.pl, który oferuje generowanie wykresów Gantta, zarządzanie budżetem oraz dokumentacją projektową. Umożliwia kontrolę nad czasem pracy załogi.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *