_Files_Thumbs_155744Marketing w wyszukiwarkach, czyli SEM przebiega przeważnie w pięciu etapach. Każdy z nich prezentuje coraz większe zaangażowanie przedsiębiorstwa w te działania i generuje liczne zwroty z inwestycji.

Etap pierwszy – Chaos
Jest to początek inwestowania w marketing w wyszukiwarkach. SEM na tym etapie jest przeważnie nieskoordynowany oraz oderwany od założonych zysków. W tej fazie marketing w wyszukiwarkach opiera się zazwyczaj na działaniach związanych z optymalizacją oraz linkami sponsorowanymi. Jednakże pojawiają się również braki w strategii wykorzystywania słów kluczowych, koordynacji aktywności z planem marketingowym przedsiębiorstwa oraz w powiązaniach z przyzwyczajeniami zakupowymi użytkowników. Na tym etapie SEM jest marnie koordynowanym procesem, dlatego też jego efekty są nieporównywalne do ponoszonych kosztów. Firmy, które są na etapie chaosu SEM nie są do końca uświadomione na jakiej zasadzie ich konkurenci posługują się danymi słowami kluczowymi oraz w jaki sposób osiągają wysokie pozycje w wynikach wyszukiwarek.

 

Etap drugi – Przejrzystość
Najistotniejszą kwestią w tym etapie jest przejrzystość. Następuję rozpoczęcie porządkowania istniejących w przedsiębiorstwie praktyk związanych z marketingiem w wyszukiwarkach. Kolejno następuję ocena skuteczności wyszukiwań organicznych oraz opartych na systemie linków sponsorowanych. Dzięki uświadomieniu sobie skuteczności ostatnich działań, kolejne kampanie SEM w wyszukiwarkach są zazwyczaj lepiej zarządzane

 

Etap trzeci – Spójność
W tej fazie działania marketingu w wyszukiwarkach koncentrują się na koordynacji. Na początku, w przypadku linków sponsorowanych, przedsiębiorstwa analizują, czy nie powielają zakupów dla poszczególnych fraz kluczowych. Pomocna jest w tym koordynacja celów marketingowych dla określonego położenia graficznego, linii produktów oraz jednostek organizacyjnych w przedsiębiorstwie. Koszta poniesione na rzecz kampanii płatnych trafiają do wydatków związanych z mediami, a koszta za kampanie organiczne do wydatków zarządzania i marketingu strony firmowej.

 

Etap czwarty – Prewencyjny
Na tym etapie aktywności SEM bardzo istotne stają się płynące zyski oraz opłacalność kampanii, która mierzona jest poprzez VPC – value of a click. Jest to mierzenie zysków stosunkiem wartości kliknięcia, czyli wygenerowanej na kliknięciu sprzedaży bądź konwersji obecności klienta w porównaniu do kosztów kliknięcia. Podczas tego etapu pojawić się może problem oddzielenia wymiernych oraz bezpośrednich zysków od niewymiernych.

 

Etap piąty – Strategiczny
Jest to ostatni z etapów SEM, w którym firma skupia się na połączeniu aktywności SEM z pozostałymi kampaniami (off-line i on-line), kierowaniu kampaniami przedsiębiorstwa z kampaniami wspólników oraz kampaniami organicznymi i płatnymi. Rozpoczyna się on przeważnie od integracji kampanii organicznych oraz płatnych.  Kolejnym krokiem jest integracja firmowych kampanii. Ta działalność polega przede wszystkim na przesuwaniu budżetu z mniej do bardziej skutecznych. W tym etapie działania SEM są bardzo zaawansowane, co owocuje sporą ilością linków płatnych oraz organicznych.

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *