Kompetencje współczesnego specjalisty od marketingu

Kompetencje współczesnego specjalisty od marketingu

Każda kampania marketingowa realizuje określone cele biznesowe, które ustalane są na etapie budowania strategii. Ocena efektywności kampanii następuje poprzez stałe monitorowanie stopnia realizacji wyznaczonych na wstępie celów zgodnie z przyjętymi wskaźnikami. Bieżąca kontrola prowadzonych działań mieści się w obszarze tzw. analityki marketingowej, która pozwala na ciągłą optymalizację, a tym samym osiągnięcie jak największej skuteczności realizowanej kampanii.

Analityka marketingowa

Rozwój technologii, wzrost liczby kanałów komunikacji, rosnąca świadomość konsumentów – wszystko to powoduje, że marketerzy wciąż muszą pracować nad poprawą efektywności prowadzonych działań. Dla uzyskiwania jak najlepszych wyników wciąż konieczna jest doskonała znajomość branży (sama marka i jej konkurencja), grupy docelowej (odbiorcy), kanałów komunikacji dostępnych w Internecie i adekwatnych rodzajów komunikatów. Jednak istotnym aspektem kompleksowych działań, zyskującym na znaczeniu wraz z postępującą cyfryzacją marketingu, jest umiejętność posługiwania się narzędziami pozwalającymi na gromadzenie i przetwarzanie danych.

Pozyskiwanie danych ma fundamentalne znaczenie dla efektywności całej kampanii marketingowej. Na ich podstawie na każdym etapie kampanii dokonywana jest ocena skuteczności poszczególnych działań wchodzących w skład strategii. Jeśli wyniki nie są zadowalające, możliwa staje się optymalizacja strategii w celu uzyskania jak najlepszych efektów końcowych.

Zawód przyszłości

Ponieważ technologia odgrywa tak dużą rolę w komunikacji marketingowej i budowaniu relacji na linii marka-klient, obowiązkowe jest stosowanie narzędzi analitycznych i metod pomiaru efektywności. Rośnie więc zapotrzebowanie na specjalistów posiadających szerokie kompetencje z zakresu analityki marketingowej, którzy weryfikowaliby:

  • stopień realizacji zakładanych celów,
  • poziom skuteczności poszczególnych działań,
  • efektywność całej kampanii.

Tym samym analityka marketingowa jest obecnie jednym z częściej wybieranych kierunków studiów, a zagadnienia z nią związane na stałe już weszły do oferty edukacyjnej szkół wyższych.

W procesie kształcenie przyszłych specjalistów analityki marketingowej bardzo ważne jest uwzględnienie w równym stopniu tak teorii, jak i praktyki. Zyskanie gruntownej wiedzy dotyczącej rodzaju analityki, baz danych, wskaźników pomiarów i źródeł pozyskiwania danych jest niezbędne, by w przyszłości móc sprawnie posługiwać się narzędziami analitycznymi. Istotne jest również wykazanie, jak duże znaczenie ma analityka marketingowa dla skutecznego realizowania złożonych, wielokanałowych kampanii, jakie obecnie, w dobie rozwoju technologii, są realizowane.

Źródło informacji: http://www.podyplomowe.wse.krakow.pl/analityka-marketingowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *