Każda kampania marketingowa realizuje określone cele biznesowe, które ustalane są na etapie budowania strategii. Ocena efektywności kampanii następuje poprzez stałe monitorowanie stopnia realizacji wyznaczonych na wstępie celów zgodnie z przyjętymi wskaźnikami. Bieżąca kontrola prowadzonych działań mieści się w obszarze tzw. analityki marketingowej, która pozwala na ciągłą optymalizację, a tym samym osiągnięcie jak największej skuteczności realizowanej kampanii.

Analityka marketingowa

Rozwój technologii, wzrost liczby kanałów komunikacji, rosnąca świadomość konsumentów – wszystko to powoduje, że marketerzy wciąż muszą pracować nad poprawą efektywności prowadzonych działań. Dla uzyskiwania jak najlepszych wyników wciąż konieczna jest doskonała znajomość branży (sama marka i jej konkurencja), grupy docelowej (odbiorcy), kanałów komunikacji dostępnych w Internecie i adekwatnych rodzajów komunikatów. Jednak istotnym aspektem kompleksowych działań, zyskującym na znaczeniu wraz z postępującą cyfryzacją marketingu, jest umiejętność posługiwania się narzędziami pozwalającymi na gromadzenie i przetwarzanie danych.

Pozyskiwanie danych ma fundamentalne znaczenie dla efektywności całej kampanii marketingowej. Na ich podstawie na każdym etapie kampanii dokonywana jest ocena skuteczności poszczególnych działań wchodzących w skład strategii. Jeśli wyniki nie są zadowalające, możliwa staje się optymalizacja strategii w celu uzyskania jak najlepszych efektów końcowych.

Zawód przyszłości

Ponieważ technologia odgrywa tak dużą rolę w komunikacji marketingowej i budowaniu relacji na linii marka-klient, obowiązkowe jest stosowanie narzędzi analitycznych i metod pomiaru efektywności. Rośnie więc zapotrzebowanie na specjalistów posiadających szerokie kompetencje z zakresu analityki marketingowej, którzy weryfikowaliby:

  • stopień realizacji zakładanych celów,
  • poziom skuteczności poszczególnych działań,
  • efektywność całej kampanii.

Tym samym analityka marketingowa jest obecnie jednym z częściej wybieranych kierunków studiów, a zagadnienia z nią związane na stałe już weszły do oferty edukacyjnej szkół wyższych.

W procesie kształcenie przyszłych specjalistów analityki marketingowej bardzo ważne jest uwzględnienie w równym stopniu tak teorii, jak i praktyki. Zyskanie gruntownej wiedzy dotyczącej rodzaju analityki, baz danych, wskaźników pomiarów i źródeł pozyskiwania danych jest niezbędne, by w przyszłości móc sprawnie posługiwać się narzędziami analitycznymi. Istotne jest również wykazanie, jak duże znaczenie ma analityka marketingowa dla skutecznego realizowania złożonych, wielokanałowych kampanii, jakie obecnie, w dobie rozwoju technologii, są realizowane.

Źródło informacji: http://www.podyplomowe.wse.krakow.pl/analityka-marketingowa

Avatar photo
About Author

Redakcja

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *