Ubezpieczenie kontraktu jest rodzajem gwarancji, której ubezpieczyciel udziela osobie lub firmie na wypadek niewywiązania się z podpisanej umowy. To jednocześnie forma uwiarygodnienia dla osoby ubezpieczającej kontrakt przed jej partnerami.

W zależności od branży w jakiej działamy, specyfika samych kontraktów jest różna. Rodzaj podejmowanych zobowiązań w związku z zawartym kontraktem sportowym będzie inny niż w przypadku kontraktu budowlanego czy handlowego. Inne są również grupy ryzyk, które mogą wystąpić i odpowiedzialność związana z ewentualnym niewykonaniem umowy. Ubezpieczenie kontraktu sprawia, że podmiot podejmujący się tego, przejmuje na siebie zobowiązania finansowe wynikłe z niedotrzymania warunków kontraktu. Zobaczmy, jakie rodzaje kontraktów są najczęściej zabezpieczane i z czym się to wiąże.

Ubezpieczenie kontraktu handlowego

Ten rodzaj ubezpieczenia obejmuje najczęściej ryzyko wynikające z niewypłacalności kontrahenta. Jest to związane z odroczonymi terminami płatności faktur, czyli z udzielaniem innym podmiotom kredytu kupieckiego.

Ubezpieczenie kontraktu eksportowego

Ubezpieczając eksport możemy brać pod uwagę zarówno transakcje krajowe, jak i zagraniczne. W obu przypadkach ubezpieczenie może obejmować czynniki związane z niestabilną sytuacją polityczną w danym kraju.

uzebzpieczenie kredytu kupieckiego

 

Ubezpieczenie kontraktu budowlanego

Realizacja zobowiązań kontraktowych jest szczególnie istotna i trudna w przypadku branży budowlanej. Ilość ryzyk, które mogą wystąpić, jest naprawdę duża. Ze względu na to każdy kontrakt budowlany powinien być właściwie zabezpieczony.

Ubezpieczenie kontraktu sportowego

Sportowcy zawodowi to grupa bardzo mocno narażona na niewywiązanie się z zawartego kontraktu ze względu na częste uleganie kontuzjom. Jeśli do nich dojdzie, straty finansowe ponosi nie tylko sam poszkodowany, ale przede wszystkim klub, do którego należy.

Ubezpieczenie kontraktu lekarskiego

Jest to ubezpieczenie działalności gospodarczej prowadzonej przez lekarza. W zależności od potrzeb ubezpieczenie może obejmować utratę pracy, a zatem źródła dochodu. Zawarte może być również na wypadek popełnienia błędu w sztuce lekarskiej.

 

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *