6 października br. ogłoszono nominacje w tegorocznej 12. już edycji konkursu „Złote Spinacze”. Wśród firm zgłoszonych do głównej nagrody w jednej z kategorii znalazła się również Grupa Havas Worldwide Polska.

Konkurs „Złote Spinacze”

przycięty

Konkurs „Złote Spinacze” jest skierowany do wszystkich agencji i działów PR firm, instytucji, organów samorządowych i organizacji pozarządowych, które realizują kampanie public relations. Konkurs został zainicjowany przez Związek Firm Public Relations w 2003 roku, a jego główną intencją jest zwiększenie profesjonalizmu oraz podniesienie standardów w branży PR. Celem jest także kreowanie pozytywnego wizerunku całej branży PR poprzez promowanie najlepiej wykonanych i zaprezentowanych projektów w Polsce.

Związek Firm Public Relations powstał w styczniu 2001 roku i zrzesza aktualnie 40 agencji z branży PR. Celem działalności ZFPR jest ochrona praw i interesów zrzeszonych w nim członków oraz reprezentowanie ich interesów przed organami oraz instytucjami państwowymi, a także pomoc w budowaniu profesjonalnego dialogu pomiędzy branżą PR a mediami.

„Kurka Wolna” wśród nominowanych

Nominacje w konkursie „Złote Spinacze” 2014 przyznano w 27 kategoriach. Wśród nominowanych w kategorii „Launch nowego produktu, usługi lub firmy” znalazła się kampania „Kurka Wolna” przygotowana przez Havas PR Warsaw oraz Havas Media.

statuetkaKampania „Kurka Wolna” to projekt, który został zrealizowany w Internecie oraz na outdoorze. Celem kampanii była promocja nowej marki jajek produkowanych przez Polskie Fermy Grupy Producentów. Za przygotowanie przedsięwzięcia oraz całej identyfikacji marki odpowiedzialne były agencje wchodzące w skład Grupy Havas Worldwide w Polsce. Kampania „Kurka Wolna” przebiegała pod hasłem „Od kur, które chodzą gdzie chcą” i miała na celu podkreślić, że jaja produkowane przez Polskie Fermy Grupy Producentów pochodzą z chowu wolno wybiegowego.

Grupa Havas Worldwide w Polsce prowadziła działania na rzecz marki jaj z chowu wolno wybiegowego w ramach komunikacji zintegrowanej począwszy od kompetencji digital, poprzez brand management, na activation i PR kończąc. Jednocześnie prowadzona była całościowa strategia marketingowa marki wraz ze wsparciem w zakresie budowania dystrybucji.

Jury i oprawa merytoryczna konkursu

W skład Jury konkursu oceniającego zgłaszane projekty wchodzą eksperci i przedstawiciele świata PR, mediów, biznesu oraz innych opiniotwórczych organizacji, a wyróżnione w „Złotych Spinaczach” kampanie znajdują szerokie uznanie w światowych konkursach PR takich, jak: IPRA Golden World Awards, Sabre Awards i Magellan Awards.

Nad tajnością głosowania oraz zgodnością konkursu z regulaminem czuwa firma doradcza KPMG, partner merytoryczny konkursu. KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego.

Zwycięzcy konkursu „Złote Spinacze” A.D. 2014 zostaną ogłoszeni 5 grudnia br. podczas uroczystej gali, która odbędzie się w hotelu WESTIN w Warszawie.

Przygotowano we współpracy z: www.havasmedia.pl

Źródło: www.zlotespinacze.pl

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *