Czym jest wypadek przy pracy określają przepisy Ustawy z 30 października 2002 roku. Warto wiedzieć jaka jest jego definicja oraz co się z nim wiąże.

Definicja

Zgodnie z artykułem 3 wyżej wymienionej Ustawy za wypadek przy pracy uznaje się zdarzenie, które wystąpiło nagle i spowodowało uraz lub śmierć pracownika, a wywołane zostało przyczyną zewnętrzną oraz w związku z pracą, np.

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności lub poleceń służbowych,
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz zakładu pracy,
 • w drodze pomiędzy siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania pracy.
 • w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań.

Rodzaje wypadków

Wypadki związane z pracą dzielimy na trzy rodzaje:

 • Wypadek ciężki, to taki wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, np. utrata któregoś ze zmysłów, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, które naruszają podstawowe funkcje ludzkiego organizmu, dodatkowo nieuleczalna lub psychiczna choroba oraz całkowita lub częściowa niezdolność do wykonywania pracy, a także istotne zeszpecenie czy zniekształcenie ciała.
 • wypadek śmiertelny, czyli taki, w wyniku którego śmierć poszkodowanego nastąpiła w ciągu 6 miesięcy.
 • wypadek zbiorowy, czyli taki w wyniku którego ranne zostały co najmniej dwie osoby.

Świadczenia powypadkowe

Po wypadku przy pracy  poszkodowanemu lub jego rodzinie przysługują świadczenia pieniężne, które są rekompensatą za doznaną stratę lub uszczerbek na zdrowiu. O tym, jak poważny jest uszczerbek na zdrowiu decyduje lekarz lub cała komisja lekarska. Decyzja o przyznaniu świadczenia zostaje podjęta przez ZUS w czasie 14 dni od otrzymania orzeczenia od lekarza. Wyróżniamy następujące rodzaje świadczeń:

 • zasiłek chorobowy,
 • zasiłek wyrównawczy,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • dodatek pielęgnacyjny i pokrycie niektórych kosztów leczenia,
 • renta,
 • renta szkoleniowa,
 • renta rodzinna.

Artykuł powstał we współpracy z:

loga_1

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *