Crowdsourcing to pojęcie użyte przez Jeff Howe’a, który określił w ten sposób działania rozwojowe wykorzystywane w biznesie. Jest to proces, który zapewnia szerokie korzyści każdej ze stron biorącej w nim udział. Począwszy od 2006 roku, kiedy narodził się sam pomysł takich działań, crowdsourcing staje się coraz popularniejszy.

Crowdsourcing to odwoływanie się do osób kreatywnych, posiadających dużą wiedzę i umiejętności z jakiejś konkretnej dziedziny, w celu zintensyfikowania prowadzonych działań biznesowych czy marketingowych. Jest to zjawisko korzystne nie tylko dla zleceniodawcy, ale też osób zaangażowanych w działania, ponieważ mają one możliwość zaprezentowania swoich zdolności, zdobywając jednocześnie tak niezbędne dziś doświadczenie, a nawet wypracowując sobie pozycję na rynku.

Pospolicie działania w zakresie crowdsourcingu nazywa się „czerpaniem wiedzy z tłumu”, co stanowi podstawę działań rozwojowych. Pomoc mogą świadczyć zarówno eksperci w danej dziedzinie, jak i zwykli pasjonaci, którzy często dysponują zaskakującymi pomysłami i spostrzeżeniami wynikającymi z operowania gruntowną wiedzą. Odwołanie się do wiedzy ogółu zwiększa szanse na opracowanie efektywnych strategii biznesowych bądź marketingowych, które mogą mieć charakter długoterminowy.

Takie metody mogą być bardzo inspirujące, przy czym okazuje się, że „ogół ludzi” jest bardzo cennym źródłem wiedzy. To nie tylko konkretne informacje, ale też pomysły, opinie, sugestie czy porady skutecznie jak dotąd wykorzystywane w działaniach rozwojowych i innowacyjnych zarówno w zakresie konkretnych firm, jak i ich produktów.

Prowadzenie tego typu działań umożliwia bardzo szybki rozwój Internetu, jednak wiedza o crowdsourcingu dopiero się rozpowszechnia. Pewne innowacyjne metody wciąż powoli są wdrażane, ale równocześnie pojawiają się kolejne bardzo efektywne rozwiązania, które sprawiają, że przyszłość crowdsourcingu jest bardzo obiecująca.

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *