Nowe miejsca pracy w Gminie Zarszyn i Besko

Jak aktywizować osoby długotrwale poszukujące pracy? W jaki sposób stwarzać im możliwości rozwoju i nabywania doświadczenia? Wreszcie jak tworzyć nowe miejsca pracy? Odpowiedzią na to mogą być działania z zakresu ekonomii społecznej. Jedną z takich form są spółdzielnie socjalne. Taki podmiot powstał w Gminie Zarszyn (pow. sanocki).

image001Brak efektów dotychczas podejmowanych działań w walce z bezrobociem skłania lojalne władze, a także inne organizacje, do wdrażania alternatywnych rozwiązań. Coraz popularniejsza staje się koncepcja ekonomii społecznej, której idea polega na połączeniu celów ekonomicznych i społecznych. W ramach niej powstają spółdzielnie socjalne, takie jak „Zarbes” w Gminie Zarszyn. Misja, którą pełni jest prosta. To przywracanie na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ożywienie lokalnego rynku pracy

Spółdzielnia powstała w lipcu 2013 roku z inicjatywy samorządów: Gminy Zarszyn i Gminy Besko.
– Obecnie zatrudniamy pięciu pracowników. Są to osoby, które wcześniej były długotrwale bezrobotne, bez perspektyw i szans na zalezienie stałej pracy. Spółdzielnia jest podmiotem, który reintegruje takie osoby, stwarza im możliwości powrotu do aktywności zawodowej. Chcemy również, aby nie czuli się oni wykluczeni społecznie – tłumaczy Elżbieta Golowska, Wiceprezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Zarbes”. Spółdzielnia swoją działalność zaczynała od wykonywania kilku usług. Dzisiaj zakres jej oferty jest znacznie szerszy i obejmuje między innymi: porządkowanie ogródków i podwórek, pracę pielęgnacyjne terenów zielonych, transport małych towarów, odśnieżanie, utrzymanie czystości chodników i placów czy usługi remontowo-budowlane. W planach mamy dalsze rozszerzanie oferty i wykonywanie zadań także poza terenem Gmin Zarszyn i Besko. To oczywiście pozwoli nam do zwiększenia zatrudnienia, co jest priorytetem naszych działań – dodaje Elżbieta Golowska.

Powstanie Spółdzielni było możliwe dzięki projektowi pn.: „Samorządowe Spółdzielnie Socjalne – miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych”. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2. Dlatego na rozpoczęcie działalności podmiot otrzymał dofinansowanie od Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Obecnie na Podkarpaciu funkcjonuje blisko 90 spółdzielni socjalnych, a w całym kraju jest już ponad 600 zarejestrowanych. Taka forma działalności staje się coraz bardziej popularna w Polsce, ponieważ realizuje cele gospodarcze, a jednocześnie jest szansą na ożywienie lokalnego rynku pracy.

Kontakt dla mediów:

Elżbieta Golowska

Wiceprezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Razem”

tel.: 786 111 270

Informacje uzupełniające:

Spółdzielnia Socjalna „Zarbes” powstała w 2013 r. z inicjatywy dwóch samorządów terytorialnych: Gminy Zarszyn i Gminy Besko. Zatrudnia osoby, które przed podjęciem pracy były długotrwale bezrobotne. Spółdzielnia prowadzi swoje działania na terenie Gmin Zarszyn i Besko. Zasadniczym obszarem działalności Spółdzielni są usługi takie jak: porządkowanie ogródków i podwórek, pracę pielęgnacyjne zieleni, transport małych towarów, odśnieżanie, utrzymanie czystości chodników i placów, usługi remontowo-budowlane oraz  utrzymanie i oczyszczanie rowów przydrożnych i melioracyjnych.

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *