Szkolenia BHP mają zapewnić pracownikom oraz pracodawcom wiedzę z zakresu bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy. Dzielą się one na 2 rodzaje i są obowiązkowe, jednym z nich jest szkolenie wstępne.

szkolenia bhpWstępne szkolenie BHP
Wstępne szkolenia BHP mają miejsce przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Dostarczają one wiedzę niezbędną do wykonywania pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa zawartych w Kodeksie Pracy oraz ustaleń i warunków panujących w danym zakładzie pracy. Na całość wstępnego szkolenia BHP składają się instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Więcej o wszystkich szkoleniach z zakresu BHP można przeczytać na .

Instruktaż ogólny
Obejmuje zapoznanie pracownika z przepisami oraz normami zawartymi w Kodeksie Pracy, zasadami bezpieczeństwa oraz higieny panującymi w danym zakładzie pracy, a także i sposobów udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Powinien on trwać około 3 godzin lekcyjnych (czyli 3 x 45min.).

Instruktaż stanowiskowy
To część szkolenia wstępnego odbywająca się już na stanowisku pracy. Jego głównym celem jest zapoznanie pracownika z zagrożeniami, jakie mogą go spotkać z racji wykonywanej pracy, a także sposobami zapobiegania im oraz metodami ochrony przed nimi. Instruktaż stanowiskowy powinien trwać dla pracowników administracyjno – biurowych 3 godziny lekcyjne, zaś pozostałych pracowników 8. Dodatkowo, instruktaż taki powinien zostać zakończony testem z zakresu wiadomości o bezpiecznym wykonywaniu pracy.

O czym należy pamiętać
Szkolenie wstępne jest ważne przez rok. Dlatego pierwsze szkolenie okresowe, które ma na celu utrwalenie oraz zaktualizowanie wcześniej nabytej wiedzy, nie powinno zostać przeprowadzone później niż w okresie 12 miesięcy od podjęcia pracy.

logo UE

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *