Od dawna w opinii publicznej przeważa opinia, że prawo bardziej sprzyja przestępcom niż zwykłym obywatelom, którzy padają ofiarami czynów zabronionych. Często słyszy się o osobach oskarżonych o złamanie prawa, które jedynie broniły siebie, swoich bliskich lub swojego mienia przed przestępcami. Są one niejednokrotnie postrzegane przez polskie prawo na równi z kryminalistami. Czy coś się zmieniło w tym aspekcie patrząc na polskie przepisy prawne i jak się obecnie instytucja tzw. obrony koniecznej w naszym kraju?

Nowelizacja ustawy o obronie koniecznej zatwierdzona

Podpisana przez Prezydenta Polski pod koniec 2017 roku nowelizacja Kodeksu karnego ma zwiększyć zakres instytucji obrony koniecznej oraz dać obywatelom zgodny z prawem instrument, pozwalającym im na obronę w razie włamania do ich mieszkania czy domu bez obaw, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Oznacza to, że w przypadku włamania na prywatną posesję jej właściciel może bronić się korzystając nawet z niewspółmiernych środków, a jego postępowanie nie zostanie poddane żadnej karze. Wyjątek będą stanowić przypadki rażącego przekroczenia granic obrony koniecznej. Nowe zapisy prawne mają również wpłynąć odstraszająco na potencjalnych przestępców.

Nowy treść przepisu prawnego

Prawo do obrony koniecznej to fundamentalne prawo człowieka, jednak Polacy w większości przypadków boją się korzystać z tej instytucji, co skutkuje wzrostem postawy bierności wobec przestępstw oraz zwiększa tzw. znieczulicę społeczną. W myśl dodanego art. 25 Kodeksu karnego https://www.profinfo.pl/sklep/prawo-karne-zarys-problematyki,474205.html, nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. Zamachem może być każdy czyn człowieka, również nieświadomy, który wpływa lub zagraża istniejącemu porządkowi.

Obrońca przestępcą

W publikacji Pawła Bachmata, pt. „Instytucja obrony koniecznej w praktyce prokuratorskiej i sądowej” z 2003 roku czytamy, że w stu przebadanych sprawach z zakresu obrony koniecznej w 86 proc. przypadków osobie korzystającej z tej instytucji postawiono czyste zarzuty popełnienia przestępstwa, natomiast w ponad 13 proc. zarzuty popełnienia przestępstwa w warunkach przekroczenia granic obrony koniecznej. Dzięki znowelizowaniu przepisów Kodeksu karnego osoba korzystająca z instytucji obrony koniecznej nie będzie się już obawiać, że z powodu słabo określonych przepisów prawnych będzie jej groziła odpowiedzialność karna za obronę własnego mienia. Uchwalona zmiana prawa jest zgodna z Konstytucją RP oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Avatar photo
About Author

Redaktor

1 Komentarz

    tak powinno byc bronic swojego

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *