Społeczeństwo

Nowy menedżer na nowe czasy

Nowy menedżer na nowe czasy

Za wielkimi sukcesami firm, korporacji zawsze stoją ludzie. Oznacza to, że losy współczesnych organizacji zależą głównie od kompetencji menedżerskich osób zarządzających nimi. Jakie nowe wyzwania stają przed menedżerami wszystkich szczebli? Jak im sprostać?

Nowe modele zarządzania

Współczesne otoczenie biznesowe kojarzone jest z szybką i nieustanną zmianą, elastycznością, kreatywnością i silną konkurencją. Zarządzanie w organizacjach staje się coraz trudniejszym zadaniem, tym bardziej że mamy do czynienia z nowymi modelami i organizacji, i zarządzania nimi.

Do głosu dochodzą nowe, bardzo istotne kategorie jak wielokulturowość czy sama kultura organizacyjna, style przywództwa i psychologiczne teorie motywacji, wielopoziomowa komunikacja w różnych środowiskach, identyfikowanie się z wartościami firmy. Jak sprawnie poruszać się po tym nowym gruncie? Przede wszystkim inwestować w swój rozwój, dokształcać się. Oto dlaczego studia menedżerskie – studia podyplomowe są szczególnie dobrym narzędziem – to niezbędny krok, który powinien podjąć każdy, kto jeszcze tego nie zrobił.

Studia menedżerskie studia podyplomowe

Nowy typ pracownika

Modele zarządzania we współczesnych organizacjach zmieniły się również dlatego, że zmianie uległy priorytety pracujących w nich ludzi. Oczywiście ogromny wpływ miała na to zmiana pokoleniowa i pojawienie się na rynku pracy ludzi, którzy kierują się innymi wartościami. Ich znakiem szczególnym jest przeświadczenie, że od naszych karier zawodowych i od pracy możemy oczekiwać więcej. Zawodowo poszukują przede wszystkim samorealizacji, takich zadań, które będą wyzwaniem, pracy, która będzie sprawiać przyjemność, dawać poczucie osobistego spełnienia. Świat daje ogrom możliwości, a to przekłada się na wzrost apetytów samych pracowników.

Nowy typ pracownika nakłada na menedżera nową rolę i nowe obowiązki. Menedżer nie tylko zarządza biznesem, ale kreuje go – tworzy zespół, motywuje ludzi. W grę wchodzą nie tylko zadania do wykonania, plan czy projekt ale przede wszystkim potrzeby ludzi, którzy są jego częścią.

Dostrzegają to współczesne organizacje i poszukują ludzi, którzy mają dobrze rozwinięte kompetencje interpersonalne, wiedzę z zakresu psychologii, potrafią pracować na umiejętnościach miękkich, są samoświadomi i samokrytyczni. Bardzo trudno samodzielnie takie kompetencje przyswoić, stąd znów konieczność dokształcania się. Dobre studia menedżerskie (studia podyplomowe czy kierunkowe) powinny mieć w swojej ofercie programowej zajęcia z tego zakresu.

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *