Samodzielny wybór tematu pracy dyplomowej to dla wielu studentów spora trudność. Dlatego też, coraz częściej szukają oni pomocy u specjalistów, którzy, dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wiedzą czym się kierować przy wyborze tematu pracy i na co zwracać szczególną. Oto kilka praktycznych porad dotyczących wyboru tematu pracy dyplomowej.

Charakter tematu pracy dyplomowej

Właściwie sformułowany temat pracy dyplomowej powinien:

  • mieć charakter naukowy

Najistotniejsze jest, by temat pracy dyplomowej miał charakter naukowy. Na tym etapie student musi potrafić odróżnić temat naukowy od hobbystycznego. Nie bez przyczyny istnieje wiele tematów, które nie zostały opracowane w formie pracy dyplomowej. Są one po prostu nieodpowiednie.

  • być zrozumiały i precyzyjny

Bardzo istotne, aby temat prac został sformułowany w sposób zrozumiały. Najważniejsze, by mówił wprost, co zostanie zbadane w pracy. Należy tu unikać gry słów, wyrazów potocznych oraz zbyt naukowego żargonu. Nie mniej ważne również, aby temat pracy był precyzyjny. Powinien on stanowić mikrostreszczenie pracy i jednoznacznie informować czytelnika, jakiego zagadnienia będzie ona dotyczyła.

  • prezentować omawiane zjawisko w nowym ujęciu

Nowe ujęcie tematu nie oznacza wcale, iż praca powinna dotyczyć popularnego obecnie zjawiska czy że je temat powinien zostać sformułowany niesztampowo. Chodzi tu przede wszystkim o to, aby wybrany temat posiadał interesującą tezę, oryginalny sposób argumentowania, a także ciekawe przykłady i odkrywcze wnioski.

  • zostać dostosowany do możliwości studenta

Praca licencjacka lub magisterska stanowi zwieńczenie całego okresu studiów i do jej napisania należy wykorzystać zdobytą przez ten czas wiedzę. Dlatego też, temat powinien być związany z zagadnieniami poruszanymi w trakcie studiów i dotyczyć obszaru, który szczególnie interesuje studenta.

Istnieją również przesłanki, kiedy z danego tematu należy zrezygnować. To przypadki, gdy:

  • student nie uważa go za interesujący,
  • student ma zbyt osobisty stosunek do poruszanej kwestii,
  • wybrany temat jest ulubioną kwestią promotora,
  • dostępna jest zbyt mała ilość literatury dotyczącej danego tematu,
  • temat był już wielokrotnie poruszany i opracowywany,
  • temat został omówiony wyłącznie w obcojęzycznej literaturze, którą trudno jest znaleźć.

Pomoc w wyborze tematu pracy

Studenci, którzy wciąż nie wiedzą, jak właściwie wybrać i sformułować temat pracy, aby jej późniejsze pisanie nie stanowiło trudności, mogą skonsultować się z ekspertami z zakresu pisania prac dyplomowych. Gwarantuje to pewność poprawności sformułowania tematu i zachowania charakteru adekwatnego dla pracy dyplomowej. Studenci z województwa lubelskiego mogą znaleźć niezbędną na stronie

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *