Oszczędzanie na prywatną emeryturę to nasz kapitał, który możemy spożytkować po przejściu na zasłużony odpoczynek emerytalny. Są to środki, które w znaczący sposób podreperują nasz budżet niezależnie od tego, jak duże są nasze składki w pierwszym i drugim filarze powszechnego systemu emerytalnego. Oszczędzanie na prywatną emeryturę zagwarantuje nam wysoki standard życia po zakończeniu pracy zawodowej.

Dlaczego warto odkładać na prywatną emeryturę?

Perspektywy finansowe na przyszłość, jakie roztacza przed nami ZUS i OFE, nie napawają optymizmem. Według ekspertów rynku finansowego, świadczenia z dwóch pierwszych filarów emerytalnych będą relatywnie niskie i mają wynosić od 30 do 40 proc. ostatniego wynagrodzenia. Odkładanie w III filarze pozwala nam uniezależnić się od państwowego systemu emerytalnego i zabezpieczyć swoją przyszłość na własną rękę.

Trzeci filar polskiego systemu emerytalnego jest całkowicie dobrowolny i oferuje nam kilka narzędzi oszczędnościowych. Obok grupowej formy gromadzenia kapitału w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE), mamy do dyspozycji jeszcze dwie formy indywidualnego oszczędzania, dodatkowo wsparte zachętami podatkowymi, a mianowicie: Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Dużą zaletą III filaru emerytalnego jest zwolnienie naszych środków z obowiązku płacenia 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych, o ile spełnimy pewne warunki. Ponadto nasze prywatne konto emerytalne jest elastyczne. To my decydujemy ile i jak często wpłacamy nasze środki. W każdym momencie naszego oszczędzania możemy zażądać zwrotu zgromadzonego kapitału.

Co się dzieje z naszymi pieniędzmi?

Oszczędzanie na prywatną emeryturę

Możemy zdecydować, gdzie i w jakiej formie nasz kapitał będzie przechowywany oraz w jaki sposób inwestowany. Do wyboru mamy: rachunek bankowy, fundusz inwestycyjny, rachunek maklerski, obligacje skarbowe lub ubezpieczenie z funduszem kapitałowym.

Pieniądze zgromadzone w ramach III filaru emerytalnego podlegają dziedziczeniu. Nie ma w tym przypadku obowiązku płacenia podatku od spadków i darowizn. W zależności od formy prywatnego konta istnieje jedynie obowiązek opłacenia podatku dochodowego na ogólnych zasadach, który można dopisać do podstawy opodatkowania (IKZE).

Założenie indywidualnego konta emerytalnego w ramach III filaru jest obecnie bardzo proste i wymaga jedynie skorzystania z komputera podłączonego do sieci internetowej. Uczestnikiem IKE może być:

  • każda osoba w wieku 16 – 18 lat, jeżeli jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę,
  • każda osoba, która ukończyła 18 lat – w tym przypadku nie obowiązuje konieczność świadczenia pracy,
  • każda osoba będąca już na emeryturze,
  • każda osoba, która nie dokonała wypłaty środków z IKE.
Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *