Społeczeństwo

Statystyki migracji zagranicznych w Polsce

Statystyka to dyscyplina zajmująca się analizą danych ujmująca w cyfrach zjawiska masowe. Już w starożytności powszechnie znane było dokonywanie spisów ludności. Gromadzenie informacji na temat ludności  i jej zachowań pozwala na wyciągnięcie wielu ciekawych wniosków, stąd przy dzisiejszym rozwoju technologii i możliwości zapisu i archiwizacji danych statystyka dostarcza wartościowych źródeł informacji.

Oficjalna strona Głównego Urzędu Statystycznego dostarcza mnóstwo interesujących informacji z dziedziny statystyki. Strona prezentuje informacje zarówno na tematy ludności, a także przemysłu czy gospodarki.

Migracje zagraniczne to ciekawe społecznie zjawisko przynoszące z jednej strony szereg pozytywnych (m.in. gospodarczych) korzyści, z drugiej zaś strony pociągające za sobą niekorzystne zjawiska społeczne i rodzinne.

Według Głównego Urzędu Statystycznego system badań migracji zagranicznych musi obejmować nie tylko strumienie migracyjne ale także zasoby migracyjne. Opis strumienia obejmuje natężenie przepływu oraz kierunki przepływu ludności. Z jakich źródeł pobierane są dane do opisu tego zjawiska? Są nimi badania statystyczne, systemy administracyjne oraz dane pochodzące z źródeł zagranicznych.

Wśród danych administracyjnych najważniejsze źródło stanowi PESEL – na jego podstawie określane są informacje o stałej zmianie pobytu. Dane te dostarczają informacji na temat kierunków przepływu strumieni a także takich informacji jak płeć, stan cywilny czy obywatelstwo.

Badania statystyczne prowadzone przez GUS, rocznie dostarczają informacji na temat imigrantów oraz o Polakach przebywających czasowo poza granicami naszego kraju.

Także w XXI wieku ważnym źródłem informacji są spisy ludności. Ostatni taki spis ludności został sporządzony w 2011 roku, wcześniej w 2002 roku – jeszcze z przed wejścia Polski do UE. Wśród źródeł mających uzupełniać dane dotyczące migracji znajdują się również zagraniczne bazy danych.

Jak migracje ludności wpływają na profil usług transportowych i przeprowadzek międzynarodowych? To kolejny ciekawy problem do rozważań statystycznych. Obserwuje się wzrost zapotrzebowania na taki usługi oraz szanse rozwoju w tej branży.

Avatar photo
About Author

Redaktor

Wcześniejszy post

Nastepny post

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *