Statystyki migracji zagranicznych w Polsce

Statystyka to dyscyplina zajmująca się analizą danych ujmująca w cyfrach zjawiska masowe. Już w starożytności powszechnie znane było dokonywanie spisów ludności. Gromadzenie informacji na temat ludności  i jej zachowań pozwala na wyciągnięcie wielu ciekawych wniosków, stąd przy dzisiejszym rozwoju technologii i możliwości zapisu i archiwizacji danych statystyka dostarcza wartościowych źródeł informacji.

Czytaj >