AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. poszerzyło swoją ofertę o nowy produkt, którym jest pierwsze w naszym kraju tak kompleksowe ubezpieczenie na wypadek rozpoznania nowotworu, funkcjonujące pod nazwą „Pomoc na Raka”.

1Ubezpieczenie skierowane jest przede wszystkim do osób, które obawiają się w przyszłości zachorowania na nowotwór. Oferta AXA stanowi wszechstronne zabezpieczenie na wypadek wystąpienia takiej sytuacji, zapewniając klientom opiekę i wsparcie finansowe od momentu uznania przez AXA diagnozy choroby nowotworowej, a także bogate kompendium wiedzy na temat raka oraz informacje, jak sobie z nim radzić.

Dlaczego warto skorzystać z ubezpieczenia?

Ubezpieczenie Pomoc na Raka to pierwsze w Polsce tak kompleksowe ubezpieczenie oferujące wsparcie pieniężne w przypadku rozpoznania nowotworu, które jest wypłacane w kluczowych etapach leczenia (rozpoznanie nowotworu, operacji medycznej, chemioterapii i/lub radioterapii). Ponadto ubezpieczony otrzymuje także comiesięczną rentę wypłacaną nawet przez 12 kolejnych miesięcy, którą może przeznaczyć na najpilniejsze własne potrzeby, np. zakup leków nierefundowanych.

Ubezpieczenie zostało tak skonstruowane, aby oprócz wsparcia finansowego chory miał również dostęp do wielu świadczeń medycznych oraz usług assistance. W ramach świadczeń medycznych chory otrzymuje dostęp do specjalistycznych konsultacji lekarskich oraz badań ambulatoryjnych bez ponoszenia żadnych kosztów własnych w ramach wybranych przez siebie limitów. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych i diagnostycznych (np. rezonans, tomografia, badanie PET) pozwala na dokładniejszą diagnozę i precyzyjniejsze monitorowanie przebiegu choroby.

W ramach usług assistenace chory ma zapewniony transport medyczny z placówki szpitalnej do miejsca zamieszkania lub do innej placówki medycznej, opiekę domową po chemioterapii lub radioterapii, pomoc psychologa lub terapeuty, rehabilitację w postaci wizyt fizjoterapeuty, organizacji odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego, a także profesjonalną informację onkologiczną.

Dodatkowo ubezpieczony, od początku objęcia go ochroną, może korzystać ze specjalnej infolinii medycznej assistance, w ramach której wykwalifikowany personel udzieli mu ustnej informacji m.in. na temat:

 • czynników mających wpływ na rozwój nowotworów,
 • profilaktyki i prowadzenia odpowiedniego trybu życia, co pozwoli zmniejszyć ryzyko ewentualnego zachorowania na nowotwór,
 • rodzaju badań kontrolnych i profilaktycznych dotyczących nowotworu,
 • sposobów zerwania z nałogiem nikotynowym,
 • niepożądanych objawów podczas przyjmowania leków,
 • refundacji leków,
 • placówek medycznych oraz placówek diagnostycznych znajdujących się na terenie Polski wraz z wszelkimi danymi teleadresowymi;

Ubezpieczenie Pomoc na Raka zapewnia dodatkowo wsparcie w organizacji procesu sporządzania i pokrycia kosztów przygotowania przez eksperta medycznego Drugiej Opinii Medycznej. Światowej klasy ekspert w danej dziedzinie medycyny zweryfikuje prawidłowość diagnozy postawionej przez lekarza, a także zaproponuje ubezpieczonemu możliwe kierunki dalszego leczenia. Chory, w ramach Drugiej Opinii Medycznej, otrzyma tłumaczenie na język polski całej dokumentacji sporządzonej przez eksperta medycznego, która będzie zwierać m.in.:

 1. opis historii choroby,
 2. opinie eksperta medycznego odnośnie postawionej diagnozy i dotychczasowego procesu leczenia,
 3. propozycje dotyczące dalszego postępowania i leczenia zalecanego przez eksperta medycznego,
 4. ewentualne odpowiedzi na pytania postawione przez chorego,
 5. listę czasopism i artykułów dotyczących przypadku medycznego chorego,
 6. informacje dotyczące osiągnięć zawodowych i doświadczenia eksperta medycznego, który sporządził Drugą Opinię Medyczną;

Ubezpieczenie Pomoc na Raka można już teraz kupić online, wchodząc na stronę www.pomocnaraka.pl. Wybrane pakiety można zakupić za pośrednictwem tej strony lub wypełnić formularz kontaktowy i postępować zgodnie z dalszymi wytycznymi, aby zabezpieczyć siebie oraz swoich bliskich przed uciążliwymi skutkami finansowymi wywołanymi chorobą nowotworową, a także uzyskać kompleksowe wsparcie podczas procesu leczenia i rehabilitacji.

Źródło:

http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=50280:axa-wsparcie-na-wypadek-raka-&catid=106:ubezpieczenia-yciowe&Itemid=113

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *