Biznes

Zarządzanie ryzykiem – charakterystyka

Zarządzanie ryzykiem – charakterystyka

Zarządzanie ryzykiem to proces, w którym działania polegają na rozpoznaniu i ocenie poziomu ryzyka, a także dotyczą sterowania i kontrolowania ryzyka. Zasadniczym jego celem jest ograniczenie potencjalnego ryzyka i jego ewentualnych efektów. Dlatego też podstawową czynnością w tym przypadku jest rozpoznanie rodzajów ryzyka, które mogą dotyczyć danego przedsięwzięcia. Dzięki temu możliwe jest zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed ich potencjalnymi skutkami.

business 7Do oceny ryzyka wykorzystuje się różne metody, których dobór zależy przede wszystkim od charakteru danej inwestycji oraz ryzyka jakie może z niej wyniknąć. Na tym etapie kluczową rolę odgrywa identyfikacja ryzyka w przedsiębiorstwie. Istotną kwestią jest tu również umiejętne sterowanie, dzięki któremu ryzyko może zostać ograniczone do minimum. W skutecznym sterowaniu ryzykiem wykorzystuje się dwie zasadnicze metody –  aktywną bądź pasywną. Podejście aktywne polega na oddziaływaniu na przyczyny ryzyka, natomiast pasywne skupia się przede wszystkim na ochronie przedsięwzięcia przed potencjalną stratą.

W przypadku podejścia aktywnego podejmuje się takie czynności jak unikanie ryzyka, działania prewencyjne, hedging, przenoszenie ryzyka czy dywersyfikacja. Z kolei w metodzie pasywnej, inwestor skupia się przede wszystkim na tworzeniu dodatkowych rezerw finansowych, które będą mogły być wykorzystane w celu pokrycia ewentualnych strat. W tym przypadku inwestor systematycznie kontroluje efektywność podejmowanych działań i dokonuje ich oceny, co ma na celu ograniczyć ewentualne ryzyko.

Umiejętne zarządzanie ryzykiem stanowi kluczowy obszar funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, które pragnie być rentowne i konkurencyjne na rynku. Bez dobrze przemyślanej i zorganizowanej strategii zarządzania ryzykiem osiągnięcie sukces jest bowiem prawie że niemożliwe.

loga_ue_artykuły

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *