Zarządzanie ryzykiem – charakterystyka

Zarządzanie ryzykiem – charakterystyka

Zarządzanie ryzykiem to proces, w którym działania polegają na rozpoznaniu i ocenie poziomu ryzyka, a także dotyczą sterowania i kontrolowania ryzyka. Zasadniczym jego celem jest ograniczenie potencjalnego ryzyka i jego ewentualnych efektów. Dlatego też podstawową czynnością w tym przypadku jest rozpoznanie rodzajów ryzyka, które mogą dotyczyć danego przedsięwzięcia. Dzięki temu możliwe jest zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed […]

Czytaj >
 Zarządzenie ryzykiem w doradztwie biznesowym

Zarządzenie ryzykiem w doradztwie biznesowym

Doradztwo biznesowe (ang. business consulting) to pomoc udzielana przez wyspecjalizowane firmy usługowe w kwestii działalności i rozwoju danego przedsiębiorstwa. Swoimi działaniami obejmuje wiele różnorodnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak chociażby budowa strategii gospodarczych, zarządzanie personelem, analizy finansowe, raportowanie zarządcze, księgowość, komunikacja z mediami czy też zarządzenie ryzykiem. W dobie kryzysu gospodarczego szczególnie istotną rolę odgrywa ostatni […]

Czytaj >