Doradztwo biznesowe (ang. business consulting) to pomoc udzielana przez wyspecjalizowane firmy usługowe w kwestii działalności i rozwoju danego przedsiębiorstwa. Swoimi działaniami obejmuje wiele różnorodnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak chociażby budowa strategii gospodarczych, zarządzanie personelem, analizy finansowe, raportowanie zarządcze, księgowość, komunikacja z mediami czy też zarządzenie ryzykiem. W dobie kryzysu gospodarczego szczególnie istotną rolę odgrywa ostatni z wymienionych elementów, czyli umiejętne podejście do ryzyka. Na czym jednak polega efektywne zarządzanie ryzykiem w doradztwie biznesowym?

Zarządzanie ryzykiem to podejmowane odpowiednich czynności w celu rozpoznania, oceny, sterowania ryzykiem oraz kontroli podjętych przez przedsiębiorstwo działań. Głównym jego zadaniem jest ograniczanie ryzyka i zabezpieczanie się przed jego skutkami. Jest to więc jeden z ważniejszych obszarów, jakim zajmuje się doradztwo biznesowe.

zarządzanie ryzykiemRozpoznanie, inaczej identyfikacja, w zarządzaniu ryzykiem polega na możliwie najdokładniejszym określeniu jego typu w danej inwestycji czy rozwiązaniu, co umożliwia wczesne podjęcie działań, których celem jest redukcja bądź zabezpieczenie się przed potencjalnym ryzykiem.

Ocena ryzyka to natomiast przeanalizowanie różnych dostępnych mierników, których wybór zależny jest od rodzaju ocenianego ryzyka.

Sterowanie to z kolei proces, którego celem jest maksymalne ograniczenie ryzyka poprzez podejmowanie odpowiednich działań. Mogą mieć one charakter aktywny i pasywny. Czynności aktywne dotyczą wpływu na konkretne przyczyny ryzyka, natomiast pasywne koncentrują się na zabezpieczeniu przedsiębiorstwa przed potencjalnymi stratami.

Ostatni element zarządzania ryzykiem to kontrola, czyli badanie i poprawa efektywności podejmowanych działań, których celem jest zmniejszenie potencjalnego ryzyka. Należy tu określić skuteczność zastosowanych metod redukcji ryzyka, efektywność podejmowanych przez firmę działań oraz sposoby na poprawę skuteczności tychże rozwiązań.

Zarządzanie ryzykiem to obszar działania doradztwa biznesowego, którego znaczenie nieustannie wzrasta, szczególnie współcześnie, kiedy ryzyko wszelkiego rodzaju przedsięwzięć jest dość duże. Dlatego też, dla przedsiębiorstwa, które chce być efektywnym i skutecznie radzić sobie z potencjalnym ryzykiem, te działania są wręcz nieocenione.

Więcej informacji na temat zarządzania ryzykiem można znaleźć pod adresem:

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *