Ryzyko w przedsiębiorstwie

Ryzyko w przedsiębiorstwie

POLIXEL Sp. z o.o. to lider na rynku polskim wśród firm specjalizujących się usługami związanymi z zarządzaniem ryzykiem w przedsiębiorstwie. Ryzyko najczęściej jest efektem konkretnego rodzaju prowadzonej działalności, posiadającego majątku, sposobu finansowania aktywów czy sprawności operacyjnej. POLIXEL to autor usługi, która umożliwia efektywne zarządzanie ryzykiem biznesowym. Opracowany system nie tylko pozwala na przygotowanie szczegółowych analiz […]

Czytaj >
 Zarządzanie ryzykiem – charakterystyka

Zarządzanie ryzykiem – charakterystyka

Zarządzanie ryzykiem to proces, w którym działania polegają na rozpoznaniu i ocenie poziomu ryzyka, a także dotyczą sterowania i kontrolowania ryzyka. Zasadniczym jego celem jest ograniczenie potencjalnego ryzyka i jego ewentualnych efektów. Dlatego też podstawową czynnością w tym przypadku jest rozpoznanie rodzajów ryzyka, które mogą dotyczyć danego przedsięwzięcia. Dzięki temu możliwe jest zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed […]

Czytaj >
 Zarządzenie ryzykiem w doradztwie biznesowym

Zarządzenie ryzykiem w doradztwie biznesowym

Doradztwo biznesowe (ang. business consulting) to pomoc udzielana przez wyspecjalizowane firmy usługowe w kwestii działalności i rozwoju danego przedsiębiorstwa. Swoimi działaniami obejmuje wiele różnorodnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak chociażby budowa strategii gospodarczych, zarządzanie personelem, analizy finansowe, raportowanie zarządcze, księgowość, komunikacja z mediami czy też zarządzenie ryzykiem. W dobie kryzysu gospodarczego szczególnie istotną rolę odgrywa ostatni […]

Czytaj >