Zarządzenie ryzykiem w doradztwie biznesowym

Zarządzenie ryzykiem w doradztwie biznesowym

Doradztwo biznesowe (ang. business consulting) to pomoc udzielana przez wyspecjalizowane firmy usługowe w kwestii działalności i rozwoju danego przedsiębiorstwa. Swoimi działaniami obejmuje wiele różnorodnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak chociażby budowa strategii gospodarczych, zarządzanie personelem, analizy finansowe, raportowanie zarządcze, księgowość, komunikacja z mediami czy też zarządzenie ryzykiem. W dobie kryzysu gospodarczego szczególnie istotną rolę odgrywa ostatni […]

Czytaj >