Zarządzanie ryzykiem – charakterystyka

Zarządzanie ryzykiem – charakterystyka

Zarządzanie ryzykiem to proces, w którym działania polegają na rozpoznaniu i ocenie poziomu ryzyka, a także dotyczą sterowania i kontrolowania ryzyka. Zasadniczym jego celem jest ograniczenie potencjalnego ryzyka i jego ewentualnych efektów. Dlatego też podstawową czynnością w tym przypadku jest rozpoznanie rodzajów ryzyka, które mogą dotyczyć danego przedsięwzięcia. Dzięki temu możliwe jest zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed […]

Czytaj >