Ciekawostki

Czym jest „Fundacja OPP”?

Czym jest „Fundacja OPP”?

Czym jest fundacja wiemy niemal wszyscy. Czym jest Organizacja Pożytku Publicznego również. Jak jednak rozszyfrować tajemniczą nazwę „Fundacja OPP”, na którą od czasu do czas można się natknąć?

Krótko o fundacji

Fundacja stanowi formę prawną organizacji pozarządowej. Dwoma filarami, na których tworzy się fundację, są pieniądze przeznaczone na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem. Pod względem popularności fundacja jest drugą na liście form prawnych wśród organizacji pozarządowych. Posiada status osoby prawnej typu zakładowego, a więc nie ma członków. O celach i majątku fundacji decyduje jej twórca – http://www.podarujzycie.org/Fundacja

Czym jest fundacja OPP?

Organizacja pożytku publicznego (OPP) jest organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego, która dodatkowo uzyskała status OPP (każda Organizacja Pożytku Publicznego musi prowadzić działalność pożytku publicznego, lecz nie każda organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego musi mieć status OPP). Status OPP może uzyskać każda organizacja pozarządowa powołana w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, o ile przez co najmniej dwa lata prowadziła działalność w obszarze pożytku publicznego.

Fundacja OPP
Fundacja OPP

Co daje status OPP?

Organizacje prowadzące działalność gospodarczą starają się zdobyć status Organizacji Pożytku Publicznego z powodu kilku bardzo wartościowych przywilejów, takich jak:

  • możliwość otrzymywania 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych. Osoby te, uzupełniając swoją deklarację podatkową PIT, mogą wskazać organizację, do której trafić ma ten właśnie jeden procent. Znaczenie tego zapisu w prawie najlepiej oddają statystyki. W 2013 roku liczba osób, które przeznaczyły swój 1% podatku na jakąś Organizację Pożytku Publicznego, sięgnęła 12 milionów, a łączna kwota, jaka została rozdysponowana w ten sposób, wyniosła 506,6 mln zł,
  • możliwość otrzymywania zleceń od organów administracji publicznej na realizację zadań publicznych,
  • zwolnienie od podatków (dochodowego, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych) oraz opłat skarbowych i sądowych,
  • Organizacje Pożytku Publicznego mają prawo do nieodpłatnego informowania o swojej działalności za pomocą jednostek publicznych radiofonii i telewizji.
    Fundacja OPP

Jak widać, status OPP znacznie ułatwia realizację wielu celów zawartych w statucie organizacji prowadzącej działalność publiczną. Nic dziwnego, że również fundacje starają się zdobyć te przywileje. „Fundacja OPP” – http://www.podarujzycie.org/Przeszczep_szpiku to potoczna nazwa fundacji, która jest jednocześnie Organizacją Pożytku Publicznego.

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *