Emerytura opiera się obecnie o składki lokowane w trzech filarach, zgodnie z nowym systemem emerytalnym. Oprócz dwóch obowiązkowych, czyli ZUS i OFE, mamy do dyspozycji trzeci filar, który ma zachęcić obywateli do oszczędzania na dodatkową emeryturę. Narzędziem, które ma do tego służyć jest m.in. Indywidualne Konto Emerytalne (IKE).

Przechowywanie środków w IKE może się odbywać poprzez inwestowanie w papiery wartościowe, w fundusze inwestycyjne, jednostki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych czy gromadzenie środków na lokacie bankowej.

Oszczędzanie na emeryturę w IKE jest całkowicie dobrowolne i pozwala nam decydować o wysokości kwoty inwestycji oraz o czasie w jakim ją dokonamy. Nie muszą to być wpłaty miesięczne. Równie dobrze możemy odkładać fundusze w systemie kwartalnym, rocznym lub po prostu wtedy kiedy dysponujemy wolnymi środkami. Trzeci filar powinien najbardziej zainteresować osoby, które nie posiadają jeszcze żadnych odprowadzonych składek na przyszłą emeryturę oraz tych, którym sytuacja materialna nie pozwala na oszczędzanie kwot wyższych niż 300 zł miesięcznie.

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoja emerytura w ramach Indywidualnych kont emerytalnych jest bezpieczna, to wystarczy zasięgnąć opinii w Komisji Nadzoru Bankowego, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych czy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Są to jednostki, które nadzorują instytucje finansowe przechowujące i inwestujące nasze zaoszczędzone fundusze. Stoją one na straży przestrzegania takich zasad i procedur, jak np. posiadania przez daną instytucję odpowiedniego zaplecza kapitałowego czy utrzymywania przez nią odpowiednio wysokiego poziomu wskaźników finansowych.

Zgodnie z Ustawą z 2004 roku o Indywidualnych Kontach Emerytalnych, roczny limit wpłat na konto IKE nie może przekroczyć trzykrotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. W bieżącym roku można maksymalnie odłożyć na indywidualne konto kwotę 10 578 zł. Na rok następny, tj. 2013, prognozowana kwota przeciętnego wynagrodzenia ma wynieść 3 765 zł, co daje 11 295 zł kwoty maksymalnej na koncie IKE.

Największym chyba plusem i zachętą dla oszczędzających na emerytury w ramach IKE jest możliwość ulgi podatkowej od dochodów kapitałowych w wymiarze 19%. Taka bonifikata to nagroda za wytrwałość w długoletnim oszczędzaniu, a zwolnienie podatkowe przysługuje osobom, które skończyły 60 lat lub nabyły prawa emerytalne w wieku 55 lat oraz dokonywały wpłat na rachunek przez co najmniej 5 lat kalendarzowych.

W przeciwieństwie do wielu innych instrumentów oszczędnościowych pieniądze w IKE są zawsze do naszej dyspozycji. Mamy prawo do częściowego zwrotu środków z konta, a w razie nagłej sytuacji istnieje możliwość sięgnięcia do funduszy bez konieczności likwidacji rachunku. Warto jednak pamiętać, że wypłacając środki przed 60 rokiem życia zapłacimy podatek od zysków kapitałowych.

Sprawdź więcej na: www.prywatnaemerytura.pl

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *