Koncepcja lean management to jedna z technik efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem opierająca się na ograniczeniu zasobów ludzkich, powierzchniowych, inwestycyjnych, czasowych oraz logistycznych na rzecz aktualnie panującej sytuacji rynkowej.

biznes

Koncepcja ta po raz pierwszy użyta została przez japońsko firmę motoryzacyjną, Toyota Motor Corporation i polegała na przekształceniu ówczesnej idei przedsiębiorstwa oraz zmianę produkcji z ilościowej na jakościową. Z pojęciem kultura lean management ściśle związane jest więc pojęcie restrukturyzacji firmy, które w zależności od analizowanego obszaru może przybrać różnorodną formę. O to przykładowe rodzaje koncepcji lean:

  • Lean manufacturing – obejmujące mapowanie strumienia wartości, pracę zgodnie z opracowanym takt timem, redukcję czasu trwania przezbrojeń maszyn, poprawę efektywności stanowisk pracy, redukcję awarii i defektów maszyn, opracowanie systemu logistyki wewnętrznej oraz systemu zarządzania wynikami pracy.
  • Lean in servivesrozumiane jako lean w procesach biznesowych, usługowych oraz administracyjnych. Polega na zaprojektowaniu właściwego przepływu dokumentów, zarządzaniu informacją elektroniczną, a także określeniu istotnych elementów zarówno z perspektywy Klienta jak i personelu wewnętrznego.
  • Lean supply chain – zarządzanie łańcuchem dostaw w szeroko rozumianych centrach logistycznych. Na tej płaszczyźnie analizowana jest skuteczność oraz efektywność aktualnie funkcjonującego łańcucha dostaw, a także formułowana jest właściwa strategia dostawy i dystrybucji towarów. Bardzo często wiąże się to z optymalizacją kapitału obrotowego, zarządzaniem zapasami, a także rekonfiguracją sieci logistycznych dla polepszenia efektu pracy.

Wdrożenie kultury lean management może mieć zbawienny wpływ na przedsiębiorstwo zmagające się z kryzysem finansowym ale również szansą na większy sukces dla produkcji nabierającej rozpędu. Ta innowacyjna technika zarzadzania przedsiębiorstwem cieszy się coraz większa popularnością w wielu segmentach rynku, a co za tym idzie jest popierana przez wielu wybitnych menadżerów na świecie.

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *