Tech

Oprogramowanie dla firm

Na obecną chwilę na rynku działa wiele firm, które proponują produkty znacznie ułatwiające działalność firm. Dzięki nim możliwa jest znacznie efektywniejsza praca przy wykorzystaniu mniejszych środków. Usługi tych firm są bardzo zalecane przez tych, którzy już z nich skorzystali. Ich głównym produktem są jest przede wszystkim różnorodne oprogramowanie.

Jeden z przykładowych programów odpowiada za prawidłowe zarządzanie zapasami, w tym przypadku kadrą. Program posiada dwa oddzielne moduły. Zadaniem pierwszego z nich jest ewidencja kadrowa pracowników. Ponadto możliwe jest przypisanie pracowników do różnych systemów wynagrodzenia oraz ich podział zgodnie ze strukturą organizacji. Natomiast za sprawą dowolnych kalendarzy w powiązaniu z ewidencją absencji i planowaniem urlopów możliwe jest zarządzanie zasobami w sposób elastyczny. Warto także dodać, że program ten jest w zupełności zgodny z programem Płatnik.

Drugi moduł odpowiada za aspekt finansowy i także idealnie współpracuje z wyżej wymienionym programem. Wyposażony jest w kilka metod liczenia poszczególnych składników, a także umożliwia rozliczanie umów zleceń. Moduł ten jest także odpowiedzialny za generowanie deklaracji PIT i kompletnych not księgowych.

Kolejnym szczególnie polecanym przez firmy produktem jest oprogramowanie odpowiedzialne za optymalne planowanie produkcji. Również on składa się z trzech modułów w zależności od ich funkcji. Pierwszy z nich jest to moduł zlecenia, określany także jako harmonogramowanie produkcji. Do jego funkcji zalicza się między innymi śledzenie stanu istniejących już zleceń produkcyjnych, ale także tworzenie zupełnie nowych. Ponadto generuje on także harmonogram i ewidencję produkcji poprzez wykorzystanie czytników kodów paskowych.

Kolejna część programu zwana jest modułem MRP/CRP. Nazwa pochodzi od funkcji jakie on realizuje. MRP odpowiada między innymi za planowanie zapotrzebowań materiałowych, z kolei CRP planowanie zdolności produkcyjnych.

Trzeci moduł obejmuje natomiast sferę finansową, a więc kalkulacje i rozliczenie produkcji. Wśród jego funkcji można wymienić między innymi analizę zużycia materiałów, czasu pracy oraz wykorzystania maszyn. Ponadto program dokona wszelkiej kalkulacji technicznych kosztów wytworzenia wyrobów.

Dostępne są także inne dodatkowe programy księgowe. Wartym wspomnienia jest Inteligentny Synchronizator Danych. Dzięki niemu możliwy jest transfer wszelkich danych (w całości lub w częściach) o obrotach, dokumentach pomiędzy lokalizacjami firmy lub firmą, a jej centralą. Generator Raportów SQL z kolei jak sama nazwa mówi przygotowuje wszelkie niestandardowe raporty przy wykorzystaniu języka SQL. Dzięki niemu możliwe jest także sporządzenie własnych specyficznych zestawień, które nie wymaja prac programistycznych oraz atrakcyjną prezentację efektów pracy.

Wszystkie wymienione wyżej programy są jednak jedynie cząstką tego co są w stanie zaoferować firmy komputerowe na rynku. Obecnie praktycznie każda firma korzysta z ich usług, bez których efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest praktycznie niemożliwe, a na pewno trudniejsze.

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *