Na terytorium kraju obowiązek płacenia podatków mają osoby, które nie posiadają zameldowania w Polsce, ale mają tutaj majątek lub tutaj zarabiają.  Taka osoba rozlicza  się tylko z tych pieniędzy, które faktycznie w kraju zarobi.

Obliczenie podatkuZa taki dochód uważa się w szczególności zyski z:

  • pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
  • działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
  • działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • sprzedaży położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości.

Uwarunkowania prawne

Zgodnie z art.3 ust.1a ustawy o PIT za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która:

  • posiada w Polsce centrum interesów osobistych lub
  • przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Osoby fizyczne, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium państwa polskiego, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiąganych w naszym kraju. Podstawę prawną stanowi art.3 ust. 2a ustawy o PIT. Przepisy należy jednak analizować ze szczególną uwagą- zwłaszcza jeżeli chodzi o umowy dotyczące unikania podwójnego opodatkowania. Warto je uwzględnić z najważniejszego dla nas względu- unikniemy podwójnego kosztu. Kwestię określania państwa opodatkowania, których stroną jest Polska warunkuje art.4a ustawy o PIT. Zatem podsumowując, obliczenie podatku powinno być rozpatrywane z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę.

Gdzie się rozliczyć?

Poniżej lista urzędów skarbowych, w których mogą obcokrajowcy mogą wykonać roczne rozliczenie podatkowe:

• województwo dolnośląskie: naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole

• województwo kujawsko-pomorskie: naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy

• województwo lubelskie: naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie

• województwo lubuskie: naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

• województwo łódzkie: naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście

• województwo małopolskie: naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście

• województwo mazowieckie: naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa- Śródmieście

• województwo opolskie: naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu

• województwo podkarpackie: naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie

• województwo podlaskie: naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku

•  województwo pomorskie: naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku

•  województwo śląskie: naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach

•  województwo świętokrzyskie: naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach

• województwo warmińsko-mazurskie: naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie

• województwo wielkopolskie: naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto

• województwo zachodniopomorskie: naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego
w Szczecinie.

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *